Detail publikace

Výzkumné práce-řešení návrhu automatické ústředny sběru dat

FIALA, P. MIKULKA, J. ROUBAL, Z.

Originální název

Výzkumné práce-řešení návrhu automatické ústředny sběru dat

Český název

Výzkumné práce-řešení návrhu automatické ústředny sběru dat

Typ

souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Výzkum byl zaměřen návrhu automatizované ústředny sběru dat ze zadavatelem popsaných částí pracoviště. Snímány budou v analogové podobě zejména teplota, tlak, elektrické napětí do řádu kV, elektrický proud do řádu stovek A. Tyto veličiny budou v ústředně převedena na digitální tvar a s dalšími přidanými informacemi podle specifikace zadavatele budou ve stanoveném formátu předávána na výstupní port ústředny za účelem jejich přenosu do centrálního evidenčního systému zadavatele. V rámci řešení projektu byl proveden návrh ústředny a celého zařízení, na funkčním zařízení byly demonstrovány jeho vlastnosti. Byl zpracován návrh koncepčního a blokového uspořádání měřicího procesu testování parametrů elektronek s popisem, klíčových parametrů bloků a částí měřicího procesu.

Český abstrakt

Výzkum byl zaměřen návrhu automatizované ústředny sběru dat ze zadavatelem popsaných částí pracoviště. Snímány budou v analogové podobě zejména teplota, tlak, elektrické napětí do řádu kV, elektrický proud do řádu stovek A. Tyto veličiny budou v ústředně převedena na digitální tvar a s dalšími přidanými informacemi podle specifikace zadavatele budou ve stanoveném formátu předávána na výstupní port ústředny za účelem jejich přenosu do centrálního evidenčního systému zadavatele. V rámci řešení projektu byl proveden návrh ústředny a celého zařízení, na funkčním zařízení byly demonstrovány jeho vlastnosti. Byl zpracován návrh koncepčního a blokového uspořádání měřicího procesu testování parametrů elektronek s popisem, klíčových parametrů bloků a částí měřicího procesu.

Klíčová slova

měřicí ústředna, automatizované měření

Vydáno

15.12.2017

Místo

Brno

Strany počet

2

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT145015,
  author="Pavel {Fiala} and Jan {Mikulka} and Zdeněk {Roubal}",
  title="Výzkumné práce-řešení návrhu automatické ústředny sběru dat",
  annote="Výzkum byl zaměřen návrhu automatizované ústředny sběru dat ze zadavatelem popsaných částí pracoviště. Snímány budou v analogové podobě zejména teplota, tlak, elektrické napětí do řádu kV, elektrický proud do řádu stovek A. Tyto veličiny budou v ústředně převedena na digitální tvar a s dalšími přidanými informacemi podle specifikace zadavatele budou ve stanoveném formátu předávána na výstupní port ústředny za účelem jejich přenosu do centrálního evidenčního systému zadavatele.
V rámci řešení projektu byl proveden návrh ústředny a celého zařízení, na funkčním zařízení byly demonstrovány jeho vlastnosti. Byl zpracován návrh koncepčního a blokového uspořádání měřicího procesu testování parametrů elektronek s popisem, klíčových parametrů bloků a částí měřicího procesu.
",
  chapter="145015",
  howpublished="print",
  year="2017",
  month="december"
}