Detail publikace

Ochrana života: Společné cíle přírodních a památkových rezervací

HORÁČEK, M.

Originální název

Protecting Life: The Common Goals of Nature Reserves and Architectural Heritage Sites

Český název

Ochrana života: Společné cíle přírodních a památkových rezervací

Anglický název

Protecting Life: The Common Goals of Nature Reserves and Architectural Heritage Sites

Typ

prezentace

Jazyk

en

Originální abstrakt

The paper addresses the general protection of sites through the idea of preserving the “environment” as a functional whole. The first part discusses the beginnings of the holistic understanding of protection; the second reviews the current state of affairs; the final section develops an argument in favour of a holistic understanding of the environment based on interdisciplinary research of complex adaptive systems. The paper emphasizes the pioneering impulses from 19th-century Central Europe: the protection of the style and “memory” of historical cities, the founding of nature reserves, the protection of the character of a landscape, the democratization of conservationist initiatives, and the discussion about their motivations. The paper further argues that traditional environments, today preserved in conservation areas, starkly differ from unprotected areas in terms of the systemic qualities of these environments. Traditional environments have the natural qualities of living structures, which explains their attractiveness, making “preservation of life” the common goal of the conservation movement.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá plošnou ochranou území, usilující o zachování „prostředí“ jako funkčního celku. První část připomíná počátky holistického pojetí ochrany; v druhé části se bilancuje současný stav; ve třetí části je připojen argument ve prospěch celistvého vnímání prostředí, nabízený mezioborovým výzkumem komplexních adaptivních systémů. Zdůrazňují se průkopnické podněty ze střední Evropy v 19. století: ochrana stylu a „paměti“ historického města, zakládání přírodních rezervací, ochrana krajinného rázu, demokratizace ochranářských iniciativ a zkoumání jejich motivace. Konstatuje se odlišnost tradičních prostředí, dnes zachovaných v rezervacích, a nechráněných území, zřejmá v protikladných systémových kvalitách. První oproti druhým vykazují přirozené vlastnosti živých struktur, což vysvětluje jejich přitažlivost a nastoluje „ochranu života“ jako společný cíl konzervačního hnutí.

Anglický abstrakt

The paper addresses the general protection of sites through the idea of preserving the “environment” as a functional whole. The first part discusses the beginnings of the holistic understanding of protection; the second reviews the current state of affairs; the final section develops an argument in favour of a holistic understanding of the environment based on interdisciplinary research of complex adaptive systems. The paper emphasizes the pioneering impulses from 19th-century Central Europe: the protection of the style and “memory” of historical cities, the founding of nature reserves, the protection of the character of a landscape, the democratization of conservationist initiatives, and the discussion about their motivations. The paper further argues that traditional environments, today preserved in conservation areas, starkly differ from unprotected areas in terms of the systemic qualities of these environments. Traditional environments have the natural qualities of living structures, which explains their attractiveness, making “preservation of life” the common goal of the conservation movement.

Klíčová slova

přírodní dědictví – architektonické dědictví – rezervace – život – komplexní adaptivní systémy

Vydáno

13.12.2017

Nakladatel

ICOMOS

Místo

Delhi

Strany od

1

Strany do

1

Strany počet

1

BibTex


@misc{BUT144267,
 author="Martin {Horáček}",
 title="Protecting Life: The Common Goals of Nature Reserves and Architectural Heritage Sites",
 annote="The paper addresses the general protection of sites through the idea of preserving the “environment” as a functional whole. The first part discusses the beginnings of the holistic understanding of protection; the second reviews the current state of affairs; the final section develops an argument in favour of a holistic understanding of the environment based on interdisciplinary research of complex adaptive systems. The paper emphasizes the pioneering impulses from 19th-century Central Europe: the protection of the style and “memory” of historical cities, the founding of nature reserves, the protection of the character of a landscape, the democratization of conservationist initiatives, and the discussion about their motivations. The paper further argues that traditional environments, today preserved in conservation areas, starkly differ from unprotected areas in terms of the systemic qualities of these environments. Traditional environments have the natural qualities of living structures, which explains their attractiveness, making “preservation of life” the common goal of the conservation movement.",
 address="ICOMOS",
 chapter="144267",
 institution="ICOMOS",
 year="2017",
 month="december",
 pages="1--1",
 publisher="ICOMOS",
 type="presentation"
}