Detail publikace

Historické prostředí a současná architektura: Verze 2017

HORÁČEK, M.

Originální název

Historické prostředí a současná architektura: Verze 2017

Český název

Historické prostředí a současná architektura: Verze 2017

Anglický název

Historic environment and contemporary architecture: version 2017

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek rozebírá pojmy „historické prostřiedí“ a „současná architektura“ v rozpravě o optimální podobě nové výstavby akcentující památkářská kritéria. Hranice mezi „historickým prostředím“ a jeho teoreticky předpokládaným opakem fakticky neexistují; tato univerzalita prostředí je konfrontována s univerzalitou kultu památek, jak jej předpokládal Alois Riegl, jehož zdůvodnění založené na vnímání hodnoty stáří nicméně vyžaduje korekci s ohledem na lidskou psychologii. Jako problematické a argumentačně slabé se ukazují též snahy definovat specifický „současný“ architektonický jazyk novotvarů; místo toho se doporučuje jazyk propojující univerzální morfogenetická pravidla s regionálními charakteristikami.

Český abstrakt

Příspěvek rozebírá pojmy „historické prostřiedí“ a „současná architektura“ v rozpravě o optimální podobě nové výstavby akcentující památkářská kritéria. Hranice mezi „historickým prostředím“ a jeho teoreticky předpokládaným opakem fakticky neexistují; tato univerzalita prostředí je konfrontována s univerzalitou kultu památek, jak jej předpokládal Alois Riegl, jehož zdůvodnění založené na vnímání hodnoty stáří nicméně vyžaduje korekci s ohledem na lidskou psychologii. Jako problematické a argumentačně slabé se ukazují též snahy definovat specifický „současný“ architektonický jazyk novotvarů; místo toho se doporučuje jazyk propojující univerzální morfogenetická pravidla s regionálními charakteristikami.

Anglický abstrakt

The study analyses the terms "historical environment" and "contemporary architecture" within the debate on the appearance of new buildings respectful to the preservationist´s demands. In fact, the border between "historical environment" and its supposed oppositions does not exist; this universality of environment is connected with the universality of the heritage, as assumed by Alois Riegl. However, his explanation based on the so-called "value of age" should be rethought with regard to the human psychology. Also the attempts to define "contemporary" architectural language seem problematic and weak; instead of this, an architectural language combining universal patterns with regionalist features is recommended.

Klíčová slova

architektura - památková péče - historické prostředí - teorie

Vydáno

20.02.2018

Nakladatel

Národní památkový ústav

Místo

Praha

Strany od

633

Strany do

642

Strany počet

9