Detail publikace

Úvod k úloze kvantifikace trvalé udržitelnosti v betonovém stavitelství

TEPLÝ, B. VYMAZAL, T. ROVNANÍKOVÁ, P.

Originální název

Úvod k úloze kvantifikace trvalé udržitelnosti v betonovém stavitelství

Český název

Úvod k úloze kvantifikace trvalé udržitelnosti v betonovém stavitelství

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pro potřeby efektivního managementu trvalé udržitelnosti je nutno používat nástroje umožňující kvantifikaci, resp. měření či srovnávání variant materiálových, technologických i konstrukčních. Mezi takové nástroje rozvíjející se v posledních letech celosvětově patří různé indikátory, indexy apod. V obecném případě musí být zahrnuta současně oblast technická, ekonomická, ekologická i socio-kulturní. Takový nástroj může sloužit též jako významná marketingová pomůcka a podpora při přechodu na tzv. cirkulární ekonomiku.

Český abstrakt

Pro potřeby efektivního managementu trvalé udržitelnosti je nutno používat nástroje umožňující kvantifikaci, resp. měření či srovnávání variant materiálových, technologických i konstrukčních. Mezi takové nástroje rozvíjející se v posledních letech celosvětově patří různé indikátory, indexy apod. V obecném případě musí být zahrnuta současně oblast technická, ekonomická, ekologická i socio-kulturní. Takový nástroj může sloužit též jako významná marketingová pomůcka a podpora při přechodu na tzv. cirkulární ekonomiku.

Klíčová slova

beton, trvalá udržitelnost, životnost, ekonáklady, optimalizace

Vydáno

22.11.2017

Nakladatel

Česká betonářská společnost ČSSI

Místo

Litomyšl

ISBN

978-80-906759-0-2

Kniha

Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017

Strany od

1

Strany do

9

Strany počet

9

BibTex


@inproceedings{BUT142234,
 author="Břetislav {Teplý} and Tomáš {Vymazal} and Pavla {Rovnaníková}",
 title="Úvod k úloze kvantifikace trvalé udržitelnosti v betonovém stavitelství",
 annote="Pro potřeby efektivního managementu trvalé udržitelnosti je nutno používat nástroje umožňující kvantifikaci, resp. měření či srovnávání variant materiálových, technologických i konstrukčních. Mezi takové nástroje rozvíjející se v posledních letech celosvětově patří různé indikátory, indexy apod. V obecném případě musí být zahrnuta současně oblast technická, ekonomická, ekologická i socio-kulturní. Takový nástroj může sloužit též jako významná marketingová pomůcka a podpora při přechodu na tzv. cirkulární ekonomiku.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="Sborník ke konferenci 24. Betonářské dny 2017",
 chapter="142234",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2017",
 month="november",
 pages="1--9",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}