Detail publikace

Analogie simulace průběhu tuhnutí ocelových odlitků a odlitků ze speciální keramiky EUCOR

KAVIČKA, F. ŠTĚTINA, J. KATOLICKÝ, J. MAUDER, T. KLIMEŠ, L.

Originální název

Analogie simulace průběhu tuhnutí ocelových odlitků a odlitků ze speciální keramiky EUCOR

Český název

Analogie simulace průběhu tuhnutí ocelových odlitků a odlitků ze speciální keramiky EUCOR

Anglický název

Analogue simulation of the casting process of castings and castings from special EUCOR ceramics

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tuhnutí speciální korundo-badelleyitové keramiky EUCOR v pískové formě je velmi složitý problém přenosu tepla a hmoty doprovázený fázovými a strukturními změnami. Tato otěruvzdorná a žáruvzdorná keramika je nejen odolná proti opotřebení, ale také proti extrémně vysokým teplotám. Nestacionární teplotní pole soustavy odlitek (nálitek)-forma-okolí bylo řešeno softwarem ANSYS. Simulaci vývinu skupenských tepel fázových nebo strukturmích změn umožnilo zavedení termodynamické funkce entalpie. Analýzu teplotního pole tuhnoucího a chladnoucího odlitku a ohřívané formy lze provést v kterémkoli požadovaném okamžiku procesu. Využívá se všech sofistikovaných sub-programů tohoto softwaru od automatické generace výpočtové sítě, pre-processing až po post-processing. Upřesňování numerického modelu tuhnutí a jeho ověření bylo doprovázeno nezbytným experimentálním měřením teplot. Získané výsledky ukazují možnost optimalizace odlévání tohoto materiálu. Simulace procesu je analogická s tuhnutím kovových materiálů, zejména ocelí.

Český abstrakt

Tuhnutí speciální korundo-badelleyitové keramiky EUCOR v pískové formě je velmi složitý problém přenosu tepla a hmoty doprovázený fázovými a strukturními změnami. Tato otěruvzdorná a žáruvzdorná keramika je nejen odolná proti opotřebení, ale také proti extrémně vysokým teplotám. Nestacionární teplotní pole soustavy odlitek (nálitek)-forma-okolí bylo řešeno softwarem ANSYS. Simulaci vývinu skupenských tepel fázových nebo strukturmích změn umožnilo zavedení termodynamické funkce entalpie. Analýzu teplotního pole tuhnoucího a chladnoucího odlitku a ohřívané formy lze provést v kterémkoli požadovaném okamžiku procesu. Využívá se všech sofistikovaných sub-programů tohoto softwaru od automatické generace výpočtové sítě, pre-processing až po post-processing. Upřesňování numerického modelu tuhnutí a jeho ověření bylo doprovázeno nezbytným experimentálním měřením teplot. Získané výsledky ukazují možnost optimalizace odlévání tohoto materiálu. Simulace procesu je analogická s tuhnutím kovových materiálů, zejména ocelí.

Anglický abstrakt

The hardening of special EUCOR corundo-badelleyite ceramics in sand form is a very complex problem of heat and mass transfer accompanied by phase and structural changes. This abrasion-resistant and refractory ceramics is not only wear-resistant but also extremely high temperatures. The non-stationary temperature field of casting-shape-surroundings was solved by ANSYS software. Simulation of the development of group heat of phase or structural changes allowed the introduction of the thermodynamic function of the enthalpy. Analysis of the temperature field of the solidifying and cooling casting and the heated mold can be performed at any desired process time. It utilizes all sophisticated sub-programs of this software, from automatic generation of computing, pre-processing to post-processing. The precision of the numerical model of solidification and its verification was accompanied by the necessary experimental temperature measurement. The results obtained show the possibility of optimizing the casting of this material. Simulation of the process is analogous to the solidification of metallic materials, especially steels.

Klíčová slova

keramika, numerický model, teplotní pole, tuhnutí, odlitek, nálitek, usměrněné tuhnutí, optimalizace

Vydáno

07.11.2017

Nakladatel

Česká slévárenská společnost, z.s., člen ČSVTS Praha

Místo

Brno

ISBN

978-80-02-02753-9

Kniha

Sborník přednášek z 54. slévárenských dnů

Číslo edice

1

Strany od

15

Strany do

25

Strany počet

11

BibTex


@inproceedings{BUT142142,
 author="František {Kavička} and Josef {Štětina} and Jaroslav {Katolický} and Tomáš {Mauder} and Lubomír {Klimeš}",
 title="Analogie simulace průběhu tuhnutí ocelových odlitků a odlitků ze speciální keramiky EUCOR",
 annote="Tuhnutí speciální korundo-badelleyitové keramiky EUCOR v pískové formě je velmi složitý problém přenosu tepla a hmoty doprovázený fázovými a strukturními změnami. Tato otěruvzdorná a žáruvzdorná keramika je nejen odolná proti opotřebení, ale také proti extrémně vysokým teplotám. Nestacionární teplotní pole soustavy odlitek (nálitek)-forma-okolí bylo řešeno softwarem ANSYS. Simulaci vývinu skupenských tepel fázových nebo strukturmích změn umožnilo zavedení termodynamické funkce entalpie. Analýzu teplotního pole tuhnoucího a chladnoucího odlitku a ohřívané formy lze provést v kterémkoli požadovaném okamžiku procesu. Využívá se všech sofistikovaných sub-programů tohoto softwaru od automatické generace výpočtové sítě, pre-processing až po post-processing. Upřesňování numerického modelu tuhnutí a jeho ověření bylo doprovázeno nezbytným experimentálním měřením teplot. Získané výsledky ukazují možnost optimalizace odlévání tohoto materiálu. Simulace procesu je analogická s tuhnutím kovových materiálů, zejména ocelí.",
 address="Česká slévárenská společnost, z.s., člen ČSVTS Praha",
 booktitle="Sborník přednášek z 54. slévárenských dnů",
 chapter="142142",
 howpublished="print",
 institution="Česká slévárenská společnost, z.s., člen ČSVTS Praha",
 year="2017",
 month="november",
 pages="15--25",
 publisher="Česká slévárenská společnost, z.s., člen ČSVTS Praha",
 type="conference paper"
}