Detail publikace

Dobrovolné svazky obcí a jejich vliv na rozvoj technické infrastruktury v Jihomoravském kraji

HRABINCOVÁ, D. KOCOURKOVÁ, G. LINKESCHOVÁ, D. TICHÁ, A.

Originální název

Dobrovolné svazky obcí a jejich vliv na rozvoj technické infrastruktury v Jihomoravském kraji

Český název

Dobrovolné svazky obcí a jejich vliv na rozvoj technické infrastruktury v Jihomoravském kraji

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

ílem článku je analýza současného stavu registru svazku obcí v České republice se zaměřením na jejich vliv na rozvoj a provozování technické infrastruktury. Dobrovolné svazky obcí představují jeden ze způsobů meziregionální spolupráce, účelem všech svazků obcí je zajišťování veřejných služeb poskytovaných svým členům. V České republice začaly být první dobrovolné svazky zakládány počátkem 90 let. Zhruba polovina svazků vznikla za účelem vybudování vodovodů, kanalizací nebo čistírny odpadních vod. Do počátku devadesátých let byla technická infrastruktura v celém státě centralizována. Na rozdíl od jiných síťových odvětví, například plynu nebo elektřiny, vodohospodářská oblast nemá jednoho majitele a nezávislého regulátora. V současné době v České republice existuje velký počet vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací. Část vodohospodářských soustav je v majetku obcí, některé obce svou síť prodaly. Jiné obce si síť ponechaly a provozní část pronajaly soukromému sektoru. S tím souvisí vznik problémů, jak s financováním provozu a obnovy této technické infrastruktury, tak i s čerpáním evropských dotací. Předkládaný článek mapuje řešení těchto problémů v České republice a podrobněji zkoumá také zapojení dobrovolných svazků obcí působících v Jihomoravském kraji. Analýza stávajícího stavu zásobování vodou a odkanalizování obcí v Jihomoravském kraji byla zpracována s podporou rozsáhlého rešeršního a marketingového šetření. Na základě získaných poznatků byla v rámci výzkumného projektu dopracována dosud neúplná veřejná databáze a podrobné mapy zobrazující zapojení dobrovolných svazků obcí do složité problematiky vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji České republiky.

Český abstrakt

ílem článku je analýza současného stavu registru svazku obcí v České republice se zaměřením na jejich vliv na rozvoj a provozování technické infrastruktury. Dobrovolné svazky obcí představují jeden ze způsobů meziregionální spolupráce, účelem všech svazků obcí je zajišťování veřejných služeb poskytovaných svým členům. V České republice začaly být první dobrovolné svazky zakládány počátkem 90 let. Zhruba polovina svazků vznikla za účelem vybudování vodovodů, kanalizací nebo čistírny odpadních vod. Do počátku devadesátých let byla technická infrastruktura v celém státě centralizována. Na rozdíl od jiných síťových odvětví, například plynu nebo elektřiny, vodohospodářská oblast nemá jednoho majitele a nezávislého regulátora. V současné době v České republice existuje velký počet vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací. Část vodohospodářských soustav je v majetku obcí, některé obce svou síť prodaly. Jiné obce si síť ponechaly a provozní část pronajaly soukromému sektoru. S tím souvisí vznik problémů, jak s financováním provozu a obnovy této technické infrastruktury, tak i s čerpáním evropských dotací. Předkládaný článek mapuje řešení těchto problémů v České republice a podrobněji zkoumá také zapojení dobrovolných svazků obcí působících v Jihomoravském kraji. Analýza stávajícího stavu zásobování vodou a odkanalizování obcí v Jihomoravském kraji byla zpracována s podporou rozsáhlého rešeršního a marketingového šetření. Na základě získaných poznatků byla v rámci výzkumného projektu dopracována dosud neúplná veřejná databáze a podrobné mapy zobrazující zapojení dobrovolných svazků obcí do složité problematiky vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji České republiky.

Klíčová slova

vodovody, kanalizace, obce, dobrovolné svazky obcí, financování

Vydáno

06.11.2017

Nakladatel

Společnost pro techniku prostředí

Místo

Praha

ISBN

978-80-02-02732-4

Kniha

Konference Inteligentní regiony

Číslo edice

1

Strany od

40

Strany do

40

Strany počet

1

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT142110,
 author="Dagmar {Hrabincová} and Gabriela {Kocourková} and Dana {Linkeschová} and Alena {Tichá}",
 title="Dobrovolné svazky obcí a jejich vliv na rozvoj technické infrastruktury v Jihomoravském kraji",
 annote="ílem článku je analýza současného stavu registru svazku obcí v České republice se zaměřením na jejich vliv na rozvoj a provozování technické infrastruktury. Dobrovolné svazky obcí představují jeden ze způsobů meziregionální spolupráce, účelem všech svazků obcí je zajišťování veřejných služeb poskytovaných svým členům. V České republice začaly být první dobrovolné svazky zakládány počátkem 90 let. Zhruba polovina svazků vznikla za účelem vybudování vodovodů, kanalizací nebo čistírny odpadních vod. 
Do počátku devadesátých let byla technická infrastruktura v celém státě centralizována. Na rozdíl od jiných síťových odvětví, například plynu nebo elektřiny, vodohospodářská oblast nemá jednoho majitele a nezávislého regulátora. V současné době v České republice existuje velký počet vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací. Část vodohospodářských soustav je v majetku obcí, některé obce svou síť prodaly. Jiné obce si síť ponechaly a provozní část pronajaly soukromému sektoru. S tím souvisí vznik problémů, jak s financováním provozu a obnovy této technické infrastruktury, tak i s čerpáním evropských dotací. 
Předkládaný článek mapuje řešení těchto problémů v České republice a podrobněji zkoumá také zapojení dobrovolných svazků obcí působících v Jihomoravském kraji. Analýza stávajícího stavu zásobování vodou a odkanalizování obcí v Jihomoravském kraji byla zpracována s podporou rozsáhlého rešeršního a marketingového šetření. Na základě získaných poznatků byla v rámci výzkumného projektu dopracována dosud neúplná veřejná databáze a podrobné mapy zobrazující zapojení dobrovolných svazků obcí do složité problematiky vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji České republiky.",
 address="Společnost pro techniku prostředí",
 booktitle="Konference Inteligentní regiony",
 chapter="142110",
 howpublished="print",
 institution="Společnost pro techniku prostředí",
 year="2017",
 month="november",
 pages="40--40",
 publisher="Společnost pro techniku prostředí",
 type="conference paper"
}