Detail publikace

Výpočet zemních odporů s koeficienty využití podle PNE 33-0000-4 a jejich správnost

VYČÍTAL, V. TOPOLÁNEK, D. TOMAN, P. PTÁČEK, M.

Originální název

Výpočet zemních odporů s koeficienty využití podle PNE 33-0000-4 a jejich správnost

Český název

Výpočet zemních odporů s koeficienty využití podle PNE 33-0000-4 a jejich správnost

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Základní postup návrhu uzemnění je uveden v normě EN50522, která také uvádí vztahy pro výpočet zemních odporů základních zemnicích elektrod (tyč, pásek, kruh atp.). Problémem těchto vztahů je jejich použití pro kombinaci více základních zemnicích elektro dohromady. V tomto případě se tyto elektrody ovlivňují vzájemnými potenciály a výsledný odpor takovéto zemnicí soustavy je vyšší. Možný postup jak řešit vzájemné ovlivňování jednotlivých elektrod popisuje podniková norma PNE 33 0000-4. Tato norma dovoluje užití koeficientů využití pro různé kombinace základních zemnicích elektrod a tedy užití těchto zjednodušených vztahů i pro více komplikované zemniče. V tomto článku je pro jednu zemnicí soustavu provedena analýza správnosti těchto koeficientů za pomocí porovnání analytického přístupu s výsledky spočtenými pomocí programu simulujícím elektromagnetické pole založeném na metodě konečných prvků. Jelikož se ukazuje, že vztahy uvedené v EN a v PNE jsou na hloubce nezávislé, byly výsledky dále konfrontovány s výsledky při použití hloubkově závislých výpočtových vzorců podle Osolsoběho a Dwighta.

Český abstrakt

Základní postup návrhu uzemnění je uveden v normě EN50522, která také uvádí vztahy pro výpočet zemních odporů základních zemnicích elektrod (tyč, pásek, kruh atp.). Problémem těchto vztahů je jejich použití pro kombinaci více základních zemnicích elektro dohromady. V tomto případě se tyto elektrody ovlivňují vzájemnými potenciály a výsledný odpor takovéto zemnicí soustavy je vyšší. Možný postup jak řešit vzájemné ovlivňování jednotlivých elektrod popisuje podniková norma PNE 33 0000-4. Tato norma dovoluje užití koeficientů využití pro různé kombinace základních zemnicích elektrod a tedy užití těchto zjednodušených vztahů i pro více komplikované zemniče. V tomto článku je pro jednu zemnicí soustavu provedena analýza správnosti těchto koeficientů za pomocí porovnání analytického přístupu s výsledky spočtenými pomocí programu simulujícím elektromagnetické pole založeném na metodě konečných prvků. Jelikož se ukazuje, že vztahy uvedené v EN a v PNE jsou na hloubce nezávislé, byly výsledky dále konfrontovány s výsledky při použití hloubkově závislých výpočtových vzorců podle Osolsoběho a Dwighta.

Klíčová slova

uzemnění; zemní odpor; koeficienty využití; analytický výpočet; FEM výpočet

Vydáno

06.11.2017

Nakladatel

EGC České Budějovice

Místo

České Budějovice

ISBN

978-80-905014-6-1

Kniha

Sborník konference ČK CIRED 2017

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

19

Strany počet

19

URL

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT141751,
 author="Václav {Vyčítal} and David {Topolánek} and Petr {Toman} and Michal {Ptáček}",
 title="Výpočet zemních odporů s koeficienty využití podle PNE 33-0000-4 a jejich správnost",
 annote="Základní postup návrhu uzemnění je uveden v normě EN50522, která také uvádí vztahy pro výpočet zemních
odporů základních zemnicích elektrod (tyč, pásek, kruh atp.). Problémem těchto vztahů je jejich použití pro
kombinaci více základních zemnicích elektro dohromady. V tomto případě se tyto elektrody ovlivňují vzájemnými
potenciály a výsledný odpor takovéto zemnicí soustavy je vyšší. Možný postup jak řešit vzájemné ovlivňování
jednotlivých elektrod popisuje podniková norma PNE 33 0000-4. Tato norma dovoluje užití koeficientů
využití pro různé kombinace základních zemnicích elektrod a tedy užití těchto zjednodušených vztahů i pro
více komplikované zemniče. V tomto článku je pro jednu zemnicí soustavu provedena analýza správnosti
těchto koeficientů za pomocí porovnání analytického přístupu s výsledky spočtenými pomocí programu simulujícím
elektromagnetické pole založeném na metodě konečných prvků. Jelikož se ukazuje, že vztahy uvedené
v EN a v PNE jsou na hloubce nezávislé, byly výsledky dále konfrontovány s výsledky při použití hloubkově
závislých výpočtových vzorců podle Osolsoběho a Dwighta.",
 address="EGC České Budějovice",
 booktitle="Sborník konference ČK CIRED 2017",
 chapter="141751",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="EGC České Budějovice",
 year="2017",
 month="november",
 pages="1--19",
 publisher="EGC České Budějovice",
 type="conference paper"
}