Detail publikace

Holistický přístup k hodnocení denitrifikačních bioreaktorů

BÍLKOVÁ, Z. HRICH, K. KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M. SCHRIMPELOVÁ, K. MALÁ, J.

Originální název

Holistický přístup k hodnocení denitrifikačních bioreaktorů

Český název

Holistický přístup k hodnocení denitrifikačních bioreaktorů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Denitrifikační bioreaktory představují inovativní in situ technologii určenou ke snížení koncentrací dusičnanů na odtoku ze zemědělsky využívaných ploch. Během provozu těchto zařízení dochází k uvolňování organických látek z jejich biodegradabilních náplní a může docházet k produkci skleníkových plynů. Z tohoto důvodu byl v zahraničí navržen parametr, nazvaný sustainability index (SI), který umožňuje holisticky posoudit vliv daného bioreaktoru na životní prostředí. Příspěvek se zabývá adaptací SI na podmínky České republiky, a to jak co se týče výběru ukazatelů zahrnutých do výpočtu, tak přiřazení vah. S ohledem na český legislativní rámec byly posouzeny možné scénáře hodnocení a byl navržen vhodný způsob výpočtu.

Český abstrakt

Denitrifikační bioreaktory představují inovativní in situ technologii určenou ke snížení koncentrací dusičnanů na odtoku ze zemědělsky využívaných ploch. Během provozu těchto zařízení dochází k uvolňování organických látek z jejich biodegradabilních náplní a může docházet k produkci skleníkových plynů. Z tohoto důvodu byl v zahraničí navržen parametr, nazvaný sustainability index (SI), který umožňuje holisticky posoudit vliv daného bioreaktoru na životní prostředí. Příspěvek se zabývá adaptací SI na podmínky České republiky, a to jak co se týče výběru ukazatelů zahrnutých do výpočtu, tak přiřazení vah. S ohledem na český legislativní rámec byly posouzeny možné scénáře hodnocení a byl navržen vhodný způsob výpočtu.

Klíčová slova

denitrifikační bioreaktory; dusičnany; holistický přístup; sustainability index; zemědělství

Vydáno

20.09.2017

ISBN

978-80-263-1322-9

Kniha

Sborník přednášek a posterových sdělení z 12. bienální konference a výstavy VODA 2017

Strany od

215

Strany do

218

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT140104,
  author="Zuzana {Bílková} and Karel {Hrich} and Michal {Kriška-Dunajský} and Kateřina {Schrimpelová} and Jitka {Malá}",
  title="Holistický přístup k hodnocení denitrifikačních bioreaktorů",
  annote="Denitrifikační bioreaktory představují inovativní in situ technologii určenou ke snížení koncentrací dusičnanů na odtoku ze zemědělsky využívaných ploch. Během provozu těchto zařízení dochází k uvolňování organických látek z jejich biodegradabilních náplní a může docházet k produkci skleníkových plynů. Z tohoto důvodu byl v zahraničí navržen parametr, nazvaný sustainability index (SI), který umožňuje holisticky posoudit vliv daného bioreaktoru na životní prostředí. Příspěvek se zabývá adaptací SI na podmínky České republiky, a to jak co se týče výběru ukazatelů zahrnutých do výpočtu, tak přiřazení vah. S ohledem na český legislativní rámec byly posouzeny možné scénáře hodnocení a byl navržen vhodný způsob výpočtu.",
  booktitle="Sborník přednášek a posterových sdělení z 12. bienální konference a výstavy VODA 2017",
  chapter="140104",
  howpublished="print",
  year="2017",
  month="september",
  pages="215--218",
  type="conference paper"
}