Detail publikace

In-situ pozorování utváření mazacího filmu v náhradách kyčelního kloubu při uvažování reálné konformity: vliv složení modelové synoviální kapaliny

NEČAS, D. VRBKA, M. REBENDA, D. GALLO, J. GALANDÁKOVÁ, A. WOLFOVÁ, L. KŘUPKA, I. HARTL, M.

Originální název

In Situ Observation of Lubricant Film Formation in THR Considering Real Conformity: The Effect of Model Synovial Fluid Composition

Český název

In-situ pozorování utváření mazacího filmu v náhradách kyčelního kloubu při uvažování reálné konformity: vliv složení modelové synoviální kapaliny

Anglický název

In Situ Observation of Lubricant Film Formation in THR Considering Real Conformity: The Effect of Model Synovial Fluid Composition

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

The present paper explores the effect of synovial fluid composition on lubricant film formation in hip replacements. The measurements were realized utilizing pendulum hip joint simulator, while the film thickness was evaluated using optical interferometry. Contact couples consisted of metal and ceramic femoral heads articulating with glass acetabular cups. As the test lubricants, various model fluids were employed. Initially, static tests, aimed on the effect of material and load on adsorption, were conducted. It was found that adsorbed film thickness increases independently of the head material. Consequently, swinging flexion-extension experiments were realized, revealing that the film formation is substantially affected by composition of model fluid. The thickest film was observed when higher concentration of hyaluronic acid and phospholipids was applied.

Český abstrakt

Tento článek objasňuje vliv složení synoviální kapaliny na formování mazacího filmu v kyčelních náhradách. Měření byla realizována s využitím kyvadlového simulátoru, přičemž tloušťka filmu byla vyhodnocena s využitím optické interferometrie. Kontaktní dvojice se skládaly z kovových a keramických femorálních hlavic artikulujících se skelněnými jamky. Jako testovací maziva byly využity různé modelové kapaliny. Nejprve byly realizovány statické testy zaměřené na vliv materiálu a zatížení na adsorpci proteinů. Bylo zjištěno, že tloušťka adsorbovaného filmu narůstá nezávisle na materiálu hlavice. Následně byly realizovány dynamické testy simulující flexi-extenzi, kdy se ukázalo, že formování filmu je významně ovlivněno složením modelové kapaliny. Nejtlustší film byl zaznamenán v případě kapaliny s vyšším obsahem kyseliny hyaluronové a fosfolipidů.

Anglický abstrakt

The present paper explores the effect of synovial fluid composition on lubricant film formation in hip replacements. The measurements were realized utilizing pendulum hip joint simulator, while the film thickness was evaluated using optical interferometry. Contact couples consisted of metal and ceramic femoral heads articulating with glass acetabular cups. As the test lubricants, various model fluids were employed. Initially, static tests, aimed on the effect of material and load on adsorption, were conducted. It was found that adsorbed film thickness increases independently of the head material. Consequently, swinging flexion-extension experiments were realized, revealing that the film formation is substantially affected by composition of model fluid. The thickest film was observed when higher concentration of hyaluronic acid and phospholipids was applied.

Klíčová slova

Náhrada kyčelního kloubu; mazací film; synoviální kapalina; kyselina hyaluoronová

Vydáno

01.01.2018

Nakladatel

Elsevier Ltd.

Místo

United Kingdom

Strany od

206

Strany do

216

Strany počet

11

URL

BibTex


@article{BUT139210,
 author="David {Nečas} and Martin {Vrbka} and David {Rebenda} and Ivan {Křupka} and Martin {Hartl}",
 title="In Situ Observation of Lubricant Film Formation in THR Considering Real Conformity: 
The Effect of Model Synovial Fluid Composition
",
 annote="The present paper explores the effect of synovial fluid composition on lubricant film formation in hip replacements. The measurements were realized utilizing pendulum hip joint simulator, while the film thickness was evaluated using optical interferometry. Contact couples consisted of metal and ceramic femoral heads articulating with glass acetabular cups. As the test lubricants, various model fluids were employed. Initially, static tests, aimed on the effect of material and load on adsorption, were conducted. It was found that adsorbed film thickness increases independently of the head material. Consequently, swinging flexion-extension experiments were realized, revealing that the film formation is substantially affected by composition of model fluid. The thickest film was observed when higher concentration of hyaluronic acid and phospholipids was applied.",
 address="Elsevier Ltd.",
 chapter="139210",
 doi="10.1016/j.triboint.2017.09.001",
 howpublished="print",
 institution="Elsevier Ltd.",
 number="1",
 volume="117",
 year="2018",
 month="january",
 pages="206--216",
 publisher="Elsevier Ltd.",
 type="journal article"
}