Detail publikace

SIMULACE PROUDĚNÍ VZDUCHU V OKOLÍ FV ELEKTRÁREN

JANDOVÁ, K. JANDA, M.

Originální název

SIMULACE PROUDĚNÍ VZDUCHU V OKOLÍ FV ELEKTRÁREN

Český název

SIMULACE PROUDĚNÍ VZDUCHU V OKOLÍ FV ELEKTRÁREN

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek se zaměřuje na simulaci výpočtu toku vzduchu kolem fotovoltaických modulů v prostředí programu Ansys CFX. Konkrétně ověřuje teorii, že vítr může obklopovat nejen vrchní, ale i spodní stranu. Tím se zlepšuje chlazení celého systému a tím se zvyšuje jeho účinnost. Výpočty ukazují, že i malé změny vnávrhu konstrukce mohou mít vliv na tok vzduchu kolem instalovaného systému. Na základě dalších simulací bude možné navrhnout úpravu návrhu střešních fotovoltaických elektráren.

Český abstrakt

Tento článek se zaměřuje na simulaci výpočtu toku vzduchu kolem fotovoltaických modulů v prostředí programu Ansys CFX. Konkrétně ověřuje teorii, že vítr může obklopovat nejen vrchní, ale i spodní stranu. Tím se zlepšuje chlazení celého systému a tím se zvyšuje jeho účinnost. Výpočty ukazují, že i malé změny vnávrhu konstrukce mohou mít vliv na tok vzduchu kolem instalovaného systému. Na základě dalších simulací bude možné navrhnout úpravu návrhu střešních fotovoltaických elektráren.

Klíčová slova

simulace toku vzduchu, fotovoltaická elektrárna, program Ansys CFX

Vydáno

10.05.2017

Nakladatel

Česká elektrotechnická společnost

Místo

Brno

ISBN

978-80-02-02725-6

Kniha

38. Nekonvenční zdroje elektrické energie

Číslo edice

první

Strany od

139

Strany do

142

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT139170,
 author="Kristýna {Jandová} and Marcel {Janda}",
 title="SIMULACE PROUDĚNÍ VZDUCHU V OKOLÍ FV ELEKTRÁREN",
 annote="Tento článek se zaměřuje na simulaci výpočtu toku vzduchu kolem fotovoltaických modulů v prostředí programu Ansys CFX. Konkrétně ověřuje teorii, že vítr může obklopovat nejen vrchní, ale i spodní stranu. Tím se zlepšuje chlazení celého systému a tím se zvyšuje jeho účinnost. Výpočty ukazují, že i malé změny vnávrhu konstrukce mohou mít vliv na tok vzduchu kolem instalovaného systému. Na základě dalších simulací bude možné navrhnout úpravu návrhu střešních fotovoltaických elektráren.
",
 address="Česká elektrotechnická společnost",
 booktitle="38. Nekonvenční zdroje elektrické energie",
 chapter="139170",
 howpublished="online",
 institution="Česká elektrotechnická společnost",
 year="2017",
 month="may",
 pages="139--142",
 publisher="Česká elektrotechnická společnost",
 type="conference paper"
}