Detail publikace

INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

BUREŠ, J. BARTONĚK, D. ŠVÁBENSKÝ, O. VOJKŮVKA, M.

Originální název

INTEGRATED INFORMATION SYSTEM OF BUILDING STRUCTURES MONITORING

Český název

INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Anglický název

INTEGRATED INFORMATION SYSTEM OF BUILDING STRUCTURES MONITORING

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The article presents our own solution of a monitoring information system developed on base of experience learned from completed projects. Information system integrates automated data collection by geodetic and non-geodetic sensors, and presentation of data through a web interface. The measuring part of the system supports data collection by multiple types of sensors. At present are pluggable leveling sensors (Leica DNA03, Leica Sprinter), GNSS sensors (Leica System 1200), 3D sensors (robotic total station Topcon GPT 9001A), triaxial accelerometers of type MMA7260Q with adjustable sampling rate up to 300 Hz, string strain gauges distributed by Gage Technique International Ltd., meteorological sensors (temperature, atmospheric pressure, relative humidity, wind speed and direction, precipitation amount and spectrum), and image sensors (web camera with the ability to record video or photo). The system uses data analysis tools based on time series and shows the results of structure monitoring in the context of the object model situation. Presentation of the results is developed on a web interface base with responsive design, usable on tablets and smartphones including the possibility of user authentication.

Český abstrakt

Článek představuje vlastní řešení monitorovacího informačního systému vyvinutého na základě zkušeností získaných z dokončených projektů. Informační systém integruje automatické sběr dat geodetickými a negeodizovanými senzory a prezentaci dat prostřednictvím webového rozhraní. Měřící část systému podporuje sběr dat několika typy snímačů. V současné době jsou připojitelné nivelační senzory (Leica DNA03, Leica Sprinter), senzory GNSS (Leica System 1200), 3D senzory (celková rotační stanice Topcon GPT 9001A), triaxiální akcelerometry typu MMA7260Q s nastavitelnou vzorkovací frekvencí do 300 Hz, (Teplota, atmosférický tlak, relativní vlhkost, rychlost a směr větru, množství srážek a spektrum) a obrazové snímače (webové kamery se schopností zaznamenávat video nebo fotografie). Systém využívá nástroje pro analýzu dat založené na časových řadách a zobrazuje výsledky sledování struktury v kontextu situace modelového objektu. Prezentace výsledků se vyvíjí na bázi webového rozhraní s citlivým designem, použitelným na tabletech a smartphonech včetně možnosti autentizace uživatelů.

Anglický abstrakt

The article presents our own solution of a monitoring information system developed on base of experience learned from completed projects. Information system integrates automated data collection by geodetic and non-geodetic sensors, and presentation of data through a web interface. The measuring part of the system supports data collection by multiple types of sensors. At present are pluggable leveling sensors (Leica DNA03, Leica Sprinter), GNSS sensors (Leica System 1200), 3D sensors (robotic total station Topcon GPT 9001A), triaxial accelerometers of type MMA7260Q with adjustable sampling rate up to 300 Hz, string strain gauges distributed by Gage Technique International Ltd., meteorological sensors (temperature, atmospheric pressure, relative humidity, wind speed and direction, precipitation amount and spectrum), and image sensors (web camera with the ability to record video or photo). The system uses data analysis tools based on time series and shows the results of structure monitoring in the context of the object model situation. Presentation of the results is developed on a web interface base with responsive design, usable on tablets and smartphones including the possibility of user authentication.

Klíčová slova

Monitorování, integrace dat, měření, konstrukce budov

Vydáno

07.07.2017

Nakladatel

STEF92

Místo

Sofia, Bulharsko

ISBN

978-619-7408-01-0

Kniha

Informatics

Číslo edice

1

Strany od

943

Strany do

950

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT137803,
 author="Jiří {Bureš} and Dalibor {Bartoněk} and Otakar {Švábenský} and Michal {Vojkůvka}",
 title="INTEGRATED INFORMATION SYSTEM OF BUILDING STRUCTURES MONITORING",
 annote="The article presents our own solution of a monitoring information system developed on base of experience learned from completed projects. Information system integrates automated data collection by geodetic and non-geodetic sensors, and presentation of data through a web interface.
The measuring part of the system supports data collection by multiple types of sensors. At present are pluggable leveling sensors (Leica DNA03, Leica Sprinter), GNSS sensors (Leica System 1200), 3D sensors (robotic total station Topcon GPT 9001A), triaxial accelerometers of type MMA7260Q with adjustable sampling rate up to 300 Hz, string strain gauges distributed by Gage Technique International Ltd., meteorological sensors (temperature, atmospheric pressure, relative humidity, wind speed and direction, precipitation amount and spectrum), and image sensors (web camera with the ability to record video or photo).
The system uses data analysis tools based on time series and shows the results of structure monitoring in the context of the object model situation. 
Presentation of the results is developed on a web interface base with responsive design, usable on tablets and smartphones including the possibility of user authentication.
",
 address="STEF92",
 booktitle="Informatics",
 chapter="137803",
 doi="10.5593/sgem2017/21/S08.119",
 howpublished="print",
 institution="STEF92",
 number="1",
 year="2017",
 month="july",
 pages="943--950",
 publisher="STEF92",
 type="conference paper"
}