Detail publikace

Detekcia QRS komplexov v 12-svodovom EKG signáli s použitím adaptívneho kvantovacieho prahu

Originální název

Detekcia QRS komplexov v 12-svodovom EKG signáli s použitím adaptívneho kvantovacieho prahu

Anglický název

Detection of QRS Complexes in 12-lead ECG signal using Adaptive Quantized Threshold

Jazyk

sk

Originální abstrakt

V tomto článku predstavujeme modifikáciu algoritmu pánov Chouhan a Mehta. Daný článok sa zaoberal algoritmom pre detekciu QRS komplexu v EKG. Naša detekcia využíva niekoľko kvantovacích amplitúdových prahov pre rozoznanie QRS komplexov, vyberie najvhodnejší a s ním pracuje. V pôvodnom článku boli uvedené hodnoty Senzitivita (Se) 98,56 % a Pozitívna prediktivita (P+) 99,18 %. Po našej modifikácií sa hodnoty vylepšili na Se=99,32 % a P+=99,59 %.

Anglický abstrakt

In this article, we present the modification of algorithm Chouhan and Mehta. Their article is about the algorithm for detecting the QRS complex in the ECG. Our detection using several quantized amplitude thresholds for recognize QRS complexes and it chooses the best to work with. In the original article the values are Sensitivity (Se) 98.56 % and Positive predictivity (P+) 99.18 %. After our modifications the values increased to Se = 99.32 % and P+ = 99.59 %.

BibTex


@article{BUT136170,
 author="Andrea {Beháňová} and Martin {Vítek}",
 title="Detekcia QRS komplexov v 12-svodovom EKG signáli s použitím adaptívneho kvantovacieho prahu",
 annote="V tomto článku predstavujeme modifikáciu algoritmu pánov Chouhan a Mehta. Daný článok sa zaoberal algoritmom pre detekciu QRS komplexu v EKG. Naša detekcia využíva niekoľko kvantovacích amplitúdových prahov pre rozoznanie QRS komplexov, vyberie najvhodnejší a s ním pracuje. V pôvodnom článku boli uvedené hodnoty Senzitivita (Se) 98,56 % a Pozitívna prediktivita (P+) 99,18 %. Po našej modifikácií sa hodnoty vylepšili na Se=99,32 % a P+=99,59 %.",
 chapter="136170",
 howpublished="online",
 number="1",
 volume="19",
 year="2017",
 month="february",
 pages="7--16",
 type="journal article"
}