Detail publikace

Analýza provozu za použití NetFlow a Python.

OUJEZSKÝ, V. HORVÁTH, T.

Originální název

Traffic Analysis Using NetFlow and Python

Český název

Analýza provozu za použití NetFlow a Python.

Anglický název

Traffic Analysis Using NetFlow and Python

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

This article presents an application that is used as a NetFlow collector and analyzer. It is a console application created in Python language. The software analyzer detects and analyzes incoming NetFlow messages version 1 and 5 of devices that support them. The output file is a database of information and analysis of the overall UNIX time duration of reported traffic and analysis of NetFlow lifetime. Lifespans similarity outputs from the lifetime analysis are compared with log-rank test and genetic algorithm. The software is developed to work with Python version 3 and higher and is designed for Windows operating system.

Český abstrakt

Tento článek představuje aplikaci, která se používá jako kolektor a analyzátor NetFlow. Jedná se o konzolovou aplikaci vytvořenou v jazyce Python. Analyzátor softwaru detekuje a analyzuje příchozí zprávy NetFlow verze 1 a 5 ze zařízení, která je podporují. Výstupním souborem je databáze informací a analýza celkové doby UNIX času trvání reportovaného provozu a analýza životnosti. Podobnost doby přežití z analýzy přežití se porovnávají za pomoocí log-rank testu a genetického algoritmu. Tento software byl vyvinut pro Python verze 3 a vyšší a je určen pro operační systém Windows.

Anglický abstrakt

This article presents an application that is used as a NetFlow collector and analyzer. It is a console application created in Python language. The software analyzer detects and analyzes incoming NetFlow messages version 1 and 5 of devices that support them. The output file is a database of information and analysis of the overall UNIX time duration of reported traffic and analysis of NetFlow lifetime. Lifespans similarity outputs from the lifetime analysis are compared with log-rank test and genetic algorithm. The software is developed to work with Python version 3 and higher and is designed for Windows operating system.

Klíčová slova

IP sítě; Počítačové jazyky; Softwarové nástroje

Vydáno

30.06.2017

Nakladatel

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.

Místo

Poland

Strany od

5

Strany do

7

Strany počet

3

URL

BibTex


@article{BUT136000,
 author="Václav {Oujezský} and Tomáš {Horváth}",
 title="Traffic Analysis Using NetFlow and Python",
 annote="This article presents an application that is used as a NetFlow collector and analyzer. It is a console application created in Python language. The software analyzer detects and analyzes incoming NetFlow messages version 1 and 5 of devices that support them. The output file is a database of information and analysis of the overall UNIX time duration of reported traffic and analysis of NetFlow lifetime. Lifespans similarity outputs from the lifetime analysis are compared with log-rank test and genetic algorithm. The software is developed to work with Python version 3 and higher and is designed for Windows operating system.",
 address="Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.",
 chapter="136000",
 doi="10.5604/01.3001.0010.4823",
 howpublished="online",
 institution="Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.",
 number="2",
 year="2017",
 month="june",
 pages="5--7",
 publisher="Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.",
 type="journal article"
}