Detail publikace

Management zákaznických řešení Jak efektivně tvořit a spravovat individualizovaná řešení zákaznických potřeb

CHLEBOVSKÝ, V.

Originální název

Management zákaznických řešení Jak efektivně tvořit a spravovat individualizovaná řešení zákaznických potřeb

Český název

Management zákaznických řešení Jak efektivně tvořit a spravovat individualizovaná řešení zákaznických potřeb

Typ

kniha odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Rychlý technologický rozvoj, který v současnosti probíhá – hovoří se v této souvislosti o čtvrté průmyslové revoluci (Industry 4.0 nebo česky Průmysl 4.0), umožňuje ve stále větší míře individualizovat i fyzické produkty a to i v malých jednotkových množstvích daného produktu na spotřebitelských trzích. Umožňuje to především rozvoj robotiky a technologií 3D tisku. Customer Solutions Management (CSM) neboli správa zákaznických řešení je komplexní pojetí péče o zákazníky kladoucí si za cíl efektivní tvorbu a správu individualizovaných řešení zákaznických potřeb. Pro zajištění vysoké výkonnosti celého systému je nezbytná multidisciplinarita spojující strategický marketing, engineering, produktový a projektový management ve funkční celek prostupující všemi úrovněmi ve firmě. Kniha vychází ze zpracovaných případových studií a přináší náměty a doporučení, jak funkční a efektivní systém CSM ve firmě připravit, oživit a udržovat. Kniha je primárně zaměřená na segment B2B, nicméně jsem přesvědčen, že vzhledem k diskutovaným předpokladům vycházejícím z konceptu Průmyslu 4.0, najdou uvedené postupy a principy častěji uplatnění i ve firmách cílících na spotřebitelské trhy.

Český abstrakt

Rychlý technologický rozvoj, který v současnosti probíhá – hovoří se v této souvislosti o čtvrté průmyslové revoluci (Industry 4.0 nebo česky Průmysl 4.0), umožňuje ve stále větší míře individualizovat i fyzické produkty a to i v malých jednotkových množstvích daného produktu na spotřebitelských trzích. Umožňuje to především rozvoj robotiky a technologií 3D tisku. Customer Solutions Management (CSM) neboli správa zákaznických řešení je komplexní pojetí péče o zákazníky kladoucí si za cíl efektivní tvorbu a správu individualizovaných řešení zákaznických potřeb. Pro zajištění vysoké výkonnosti celého systému je nezbytná multidisciplinarita spojující strategický marketing, engineering, produktový a projektový management ve funkční celek prostupující všemi úrovněmi ve firmě. Kniha vychází ze zpracovaných případových studií a přináší náměty a doporučení, jak funkční a efektivní systém CSM ve firmě připravit, oživit a udržovat. Kniha je primárně zaměřená na segment B2B, nicméně jsem přesvědčen, že vzhledem k diskutovaným předpokladům vycházejícím z konceptu Průmyslu 4.0, najdou uvedené postupy a principy častěji uplatnění i ve firmách cílících na spotřebitelské trhy.

Klíčová slova

zákaznická orientace, řešení zákaznických potřeb, tržní orientace

Vydáno

15.05.2017

Nakladatel

Grada Publishing, a.s.

Místo

Praha

ISBN

978-80-271-0559-5

Kniha

Management zákaznických řešení Jak efektivně tvořit a spravovat individualizovaná řešení zákaznických potřeb

Edice

Manažer

Číslo edice

1

Strany počet

128

URL

Dokumenty

BibTex


@book{BUT135920,
 author="Vít {Chlebovský}",
 title="Management zákaznických řešení
Jak efektivně tvořit a spravovat individualizovaná řešení zákaznických potřeb",
 annote="Rychlý technologický rozvoj, který v současnosti probíhá – hovoří se v této souvislosti o čtvrté průmyslové revoluci (Industry 4.0 nebo česky Průmysl 4.0), umožňuje ve stále větší míře individualizovat i fyzické produkty a to i v malých jednotkových množstvích daného produktu na spotřebitelských trzích. Umožňuje to především rozvoj robotiky a technologií 3D tisku.
Customer Solutions Management (CSM) neboli správa zákaznických řešení je komplexní pojetí péče o zákazníky kladoucí si za cíl efektivní tvorbu a správu individualizovaných řešení zákaznických potřeb. Pro zajištění vysoké výkonnosti celého systému je nezbytná multidisciplinarita spojující strategický marketing, engineering, produktový a projektový management ve funkční celek prostupující všemi úrovněmi ve firmě.
Kniha vychází ze zpracovaných případových studií a přináší náměty a doporučení, jak funkční a efektivní systém CSM ve firmě připravit, oživit a udržovat. Kniha je primárně zaměřená na segment B2B, nicméně jsem přesvědčen, že vzhledem k diskutovaným předpokladům vycházejícím z konceptu Průmyslu 4.0, najdou uvedené postupy a principy častěji uplatnění i ve firmách cílících na spotřebitelské trhy.
",
 address="Grada Publishing, a.s.",
 booktitle="Management zákaznických řešení
Jak efektivně tvořit a spravovat individualizovaná řešení zákaznických potřeb",
 chapter="135920",
 edition="Manažer",
 howpublished="print",
 institution="Grada Publishing, a.s.",
 year="2017",
 month="may",
 publisher="Grada Publishing, a.s.",
 type="book"
}