Detail publikace

Deformační a lomové chování funkčně gradientní oxidické keramiky

HADRABA, H., MACA, K.

Originální název

Deformační a lomové chování funkčně gradientní oxidické keramiky

Český název

Deformační a lomové chování funkčně gradientní oxidické keramiky

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Elektroforetickou depozicí z isopropanolových suspenzí za přítomnosti kyseliny mo-nochloroctové byl připraven funkčně gradientní materiál s postupným přechodem složení od Al2O3 k ZrO2. Při každém přerušení elektroforetické depozice byla suspenze promíchána a zá-roveň částečně změněno její složení. Při této technice složení depozitu odpovídalo složení sus-penze a kinetika depozice teoretickým modelům odvozeným pro jednosložkové depozity. Bylo zjištěno, že mikrotvrdost funkčně gradientního materiálu odpovídala zjištěnému chemickému složení. Vlivem rozdílných hustot a tepelných délkových roztažností Al2O3 a ZrO2 obsahoval funkčně gradientní materiál zbytková pnutí. Bylo zjištěno, že tato vnitřní pnutí mají výrazný vliv na indentační lomovou houževnatost funkčně gradientního materiálu.

Český abstrakt

Elektroforetickou depozicí z isopropanolových suspenzí za přítomnosti kyseliny mo-nochloroctové byl připraven funkčně gradientní materiál s postupným přechodem složení od Al2O3 k ZrO2. Při každém přerušení elektroforetické depozice byla suspenze promíchána a zá-roveň částečně změněno její složení. Při této technice složení depozitu odpovídalo složení sus-penze a kinetika depozice teoretickým modelům odvozeným pro jednosložkové depozity. Bylo zjištěno, že mikrotvrdost funkčně gradientního materiálu odpovídala zjištěnému chemickému složení. Vlivem rozdílných hustot a tepelných délkových roztažností Al2O3 a ZrO2 obsahoval funkčně gradientní materiál zbytková pnutí. Bylo zjištěno, že tato vnitřní pnutí mají výrazný vliv na indentační lomovou houževnatost funkčně gradientního materiálu.

Rok RIV

2004

Vydáno

11.06.2003

Místo

Brno

ISBN

80-214-2392-7

Kniha

Problémy lomové mechaniky III

Strany od

36

Strany do

40

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT13349,
  author="Hynek {Hadraba} and Karel {Maca}",
  title="Deformační a lomové chování funkčně gradientní oxidické keramiky",
  annote="Elektroforetickou depozicí z isopropanolových suspenzí za přítomnosti kyseliny mo-nochloroctové byl připraven funkčně gradientní materiál s postupným přechodem složení od Al2O3 k ZrO2. Při každém přerušení elektroforetické depozice byla suspenze promíchána a zá-roveň částečně změněno její složení. Při této technice složení depozitu odpovídalo složení sus-penze a kinetika depozice teoretickým modelům odvozeným pro jednosložkové depozity. Bylo zjištěno, že mikrotvrdost funkčně gradientního materiálu odpovídala zjištěnému chemickému složení. Vlivem rozdílných hustot a tepelných délkových roztažností Al2O3 a ZrO2 obsahoval funkčně gradientní materiál zbytková pnutí. Bylo zjištěno, že tato vnitřní pnutí mají výrazný vliv na indentační lomovou houževnatost funkčně gradientního materiálu.",
  booktitle="Problémy lomové mechaniky III",
  chapter="13349",
  year="2003",
  month="june",
  pages="36",
  type="conference paper"
}