Detail publikace

Úvod do modelu RAMI4.0 a modelu Industry 4.0 component

ZEZULKA, F. VESELÝ, I., BRAUN V.

Originální název

Úvod do modelu RAMI4.0 a modelu Industry 4.0 component

Český název

Úvod do modelu RAMI4.0 a modelu Industry 4.0 component

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je uvést odborníky z praxe do problematiky současného fenoménu, kterým je Industry 4.0 neboli 4. průmyslová revoluce. Autoři v něm vysvětlují kyber - fyzikální základy (CPS) aktivit, přístupů a projektování v Industry 4.0 a upozorňují na základní kroky k návrhu a implementaci Industry 4.0 systému. V příspěvku je uveden podrobnější pohled na oba základní modely platformy Industry 4.0. Jde především o 3D model architektury platformy Industry 4.0, tzv. RAMI 4.0 model (Reference Architecture Model Industry 4.0) a následně o Industry 4.0 Component model, který reprezentuje základ pro Industry 4.0 aplikace. Uvádějí i nový pohled na rozšířenou řídicí architekturu strojů, linek a technologických procesů z pohledu Industry 4.0. Hlavní důraz je kladen na Industry 4.0 component model, který by měl umožnit odborníkům ve firmách poro-zumět již existujícím případovým studiím (case studies) a umožnit jim i vyvíjet vlastní jednotlivé komponenty a celé aplikace v Industry 4.0. Příspěvek ukazuje rovněž vztah reálné výroby s jejím virtuálním obrazem.

Český abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je uvést odborníky z praxe do problematiky současného fenoménu, kterým je Industry 4.0 neboli 4. průmyslová revoluce. Autoři v něm vysvětlují kyber - fyzikální základy (CPS) aktivit, přístupů a projektování v Industry 4.0 a upozorňují na základní kroky k návrhu a implementaci Industry 4.0 systému. V příspěvku je uveden podrobnější pohled na oba základní modely platformy Industry 4.0. Jde především o 3D model architektury platformy Industry 4.0, tzv. RAMI 4.0 model (Reference Architecture Model Industry 4.0) a následně o Industry 4.0 Component model, který reprezentuje základ pro Industry 4.0 aplikace. Uvádějí i nový pohled na rozšířenou řídicí architekturu strojů, linek a technologických procesů z pohledu Industry 4.0. Hlavní důraz je kladen na Industry 4.0 component model, který by měl umožnit odborníkům ve firmách poro-zumět již existujícím případovým studiím (case studies) a umožnit jim i vyvíjet vlastní jednotlivé komponenty a celé aplikace v Industry 4.0. Příspěvek ukazuje rovněž vztah reálné výroby s jejím virtuálním obrazem.

Klíčová slova

Průmysl 4.0, RAMI 4.0, Industry 4.0 component model, administrativní shell, virtualita

Vydáno

22.11.2016

Nakladatel

MM Publishing s.r.o.

Místo

Praha

ISBN

978-80-906310-1-4

Kniha

Automatizace, regulace a procesy

Strany od

83

Strany do

90

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT131690,
 author="František {Zezulka} and Ivo {Veselý}",
 title="Úvod do modelu RAMI4.0 a modelu Industry 4.0 component",
 annote="Cílem tohoto příspěvku je uvést odborníky z praxe do problematiky současného fenoménu, kterým je Industry 4.0 neboli 4. průmyslová revoluce. Autoři v něm vysvětlují kyber - fyzikální základy (CPS) aktivit, přístupů a projektování v Industry 4.0 a upozorňují na základní kroky k návrhu a implementaci Industry 4.0 systému. V příspěvku je uveden podrobnější pohled na oba základní modely platformy Industry 4.0. Jde především o 3D model architektury platformy Industry 4.0, tzv. RAMI 4.0 model (Reference Architecture Model Industry 4.0) a následně o Industry 4.0 Component model, který reprezentuje základ pro Industry 4.0 aplikace. Uvádějí i nový pohled na rozšířenou řídicí architekturu strojů, linek a technologických procesů z pohledu Industry 4.0. Hlavní důraz je kladen na Industry 4.0 component model, který by měl umožnit odborníkům ve firmách poro-zumět již existujícím případovým studiím (case studies) a umožnit jim i vyvíjet vlastní jednotlivé komponenty a celé aplikace v Industry 4.0. Příspěvek ukazuje rovněž vztah reálné výroby s jejím virtuálním obrazem.",
 address="MM Publishing s.r.o.",
 booktitle="Automatizace, regulace a procesy",
 chapter="131690",
 howpublished="print",
 institution="MM Publishing s.r.o.",
 year="2016",
 month="november",
 pages="83--90",
 publisher="MM Publishing s.r.o.",
 type="conference paper"
}