Detail publikace

Nutnost všeobecného vzdělávání na technických univerzitách

LINDR, J.

Originální název

Nutnost všeobecného vzdělávání na technických univerzitách

Český název

Nutnost všeobecného vzdělávání na technických univerzitách

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Moderní koncepce vzdělávání požaduje rovnováhu mezi všeobecným a odborným vzdlěáváním v akademických studijních plánech, aby absolventi vysokých škol byli vybaveni všemi klíčovými kompetencemi pro život a profesní praxi. Jeden z příkladů úspěšného začlenění společenskovědních předmětů na cestě k modernizaci vzdělávacího obsahu lze najít na vybrané fakultě technické univerzity v Brně. Příspěvek hodnotí zastoupení, implementaci a zpětnovazební reflexi přínostu vybraných společenskovědních předmětů v kurikulu technické univerzity. Ukazuje výsledky výuky společenskověeních předmětů z pohledu studnetů, jejich pozitiva a negativa. Sleduje též úspěchy a neúspěchy, které s sebou nese propojení akademického a polytechnického kurikula. Výsledky jsou založeny na zpětnovazební analýze anktety Hodnocení přínosu výuky. Na základě analýzy výsledků postojů studentů lze formulovat cenné impulsy směrem k modernizaci a efektivitě výuky.

Český abstrakt

Moderní koncepce vzdělávání požaduje rovnováhu mezi všeobecným a odborným vzdlěáváním v akademických studijních plánech, aby absolventi vysokých škol byli vybaveni všemi klíčovými kompetencemi pro život a profesní praxi. Jeden z příkladů úspěšného začlenění společenskovědních předmětů na cestě k modernizaci vzdělávacího obsahu lze najít na vybrané fakultě technické univerzity v Brně. Příspěvek hodnotí zastoupení, implementaci a zpětnovazební reflexi přínostu vybraných společenskovědních předmětů v kurikulu technické univerzity. Ukazuje výsledky výuky společenskověeních předmětů z pohledu studnetů, jejich pozitiva a negativa. Sleduje též úspěchy a neúspěchy, které s sebou nese propojení akademického a polytechnického kurikula. Výsledky jsou založeny na zpětnovazební analýze anktety Hodnocení přínosu výuky. Na základě analýzy výsledků postojů studentů lze formulovat cenné impulsy směrem k modernizaci a efektivitě výuky.

Klíčová slova

kurikulum, klíčové kompetence, odborné kompetence, modernizace, efektivita, soft skills, společenskovědní předměty, hodnocení kvality výuky, všeobecnost a odbornost

Vydáno

30.06.2016

Nakladatel

STU Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-227-1576-5

Kniha

Veda, technika a spoločenské vedy vo vzdelávaní na technických univerzitách

Číslo edice

1.

Strany od

113

Strany do

120

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT131518,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Nutnost všeobecného vzdělávání na technických univerzitách",
 annote="Moderní koncepce vzdělávání požaduje rovnováhu mezi všeobecným a odborným vzdlěáváním v akademických studijních plánech, aby absolventi vysokých škol byli vybaveni všemi klíčovými kompetencemi pro život a profesní praxi. Jeden z příkladů úspěšného začlenění společenskovědních předmětů na cestě k modernizaci vzdělávacího obsahu lze najít na vybrané fakultě technické univerzity v Brně. Příspěvek hodnotí zastoupení, implementaci a zpětnovazební reflexi přínostu vybraných společenskovědních předmětů v kurikulu technické univerzity. Ukazuje výsledky výuky společenskověeních předmětů z pohledu studnetů, jejich pozitiva a negativa. Sleduje též úspěchy a neúspěchy, které s sebou nese propojení akademického a polytechnického kurikula. Výsledky jsou založeny na zpětnovazební analýze anktety Hodnocení přínosu výuky. Na základě analýzy výsledků postojů studentů lze formulovat cenné impulsy směrem k modernizaci a efektivitě výuky.",
 address="STU Bratislava",
 booktitle="Veda, technika a spoločenské vedy vo vzdelávaní na technických univerzitách",
 chapter="131518",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="STU Bratislava",
 year="2016",
 month="june",
 pages="113--120",
 publisher="STU Bratislava",
 type="conference paper"
}