Detail publikace

VLIV pH ZÁMĚSOVÉ VODY NA HYDRATACI CEMENTOVÝCH PAST

ŠILER, P. KOLÁŘOVÁ, I. BEZDĚK, O. OPRAVIL, T. ŠOUKAL, F.

Originální název

VLIV pH ZÁMĚSOVÉ VODY NA HYDRATACI CEMENTOVÝCH PAST

Český název

VLIV pH ZÁMĚSOVÉ VODY NA HYDRATACI CEMENTOVÝCH PAST

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Základní složkou každé směsi pro výrobu betonu je záměsová voda. Jejím množstvím, složením a kvalitou je možno měnit vlastnosti betonu. Porozumění vlivu těchto látek na hydrataci je důležité z důvodu predikce možných problémů. Do budoucna se dá předpokládat snaha o využívání vody ze zdrojů s výrazně nižší kvalitou, než má voda pitná. Cílem této práce bylo objasnit vliv pH záměsové vody na hydrataci a tvorbu nových produktů u cementových kompozitů. S klesající kvalitou vody se dá předpokládat výrazná odchylka pH od neutrálního, a to jak ke kyselým, tak i k zásaditým hodnotám. Výchozím materiálem byl CEM I 42,5 R. Průběh hydratace byl analyzován pomocí isoperibolické kalorimetrie, vzniklé produkty pomocí rentgenové difrakční analýzy a diferenční termické analýzy. Hodnota pH byla měněna pomocí H2SO4, NH4OH a CaO.

Český abstrakt

Základní složkou každé směsi pro výrobu betonu je záměsová voda. Jejím množstvím, složením a kvalitou je možno měnit vlastnosti betonu. Porozumění vlivu těchto látek na hydrataci je důležité z důvodu predikce možných problémů. Do budoucna se dá předpokládat snaha o využívání vody ze zdrojů s výrazně nižší kvalitou, než má voda pitná. Cílem této práce bylo objasnit vliv pH záměsové vody na hydrataci a tvorbu nových produktů u cementových kompozitů. S klesající kvalitou vody se dá předpokládat výrazná odchylka pH od neutrálního, a to jak ke kyselým, tak i k zásaditým hodnotám. Výchozím materiálem byl CEM I 42,5 R. Průběh hydratace byl analyzován pomocí isoperibolické kalorimetrie, vzniklé produkty pomocí rentgenové difrakční analýzy a diferenční termické analýzy. Hodnota pH byla měněna pomocí H2SO4, NH4OH a CaO.

Klíčová slova

hydratace portlandského cementu; isoperbolická kalorimetrie; záměsová voda; pH ; diferenční termická analýza

Vydáno

17.05.2016

Nakladatel

Univerzita Pardubice

Místo

Pardubice

ISBN

978-80-7395-986-9

Kniha

38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář

Strany od

83

Strany do

86

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT131133,
 author="Pavel {Šiler} and Iva {Kolářová} and Ondřej {Bezděk} and Tomáš {Opravil} and František {Šoukal}",
 title="VLIV pH ZÁMĚSOVÉ VODY NA HYDRATACI CEMENTOVÝCH PAST",
 annote="Základní složkou každé směsi pro výrobu betonu je záměsová voda. Jejím množstvím, složením a kvalitou je možno měnit vlastnosti betonu. Porozumění vlivu těchto látek na hydrataci je důležité z důvodu predikce možných problémů. Do budoucna se dá předpokládat snaha o využívání vody ze zdrojů s výrazně nižší kvalitou, než má voda pitná. Cílem této práce bylo objasnit vliv pH záměsové vody na hydrataci a tvorbu nových produktů u cementových kompozitů. S klesající kvalitou vody se dá předpokládat výrazná odchylka pH od neutrálního, a to jak ke kyselým, tak i k zásaditým hodnotám. Výchozím materiálem byl CEM I 42,5 R. Průběh hydratace byl analyzován pomocí isoperibolické kalorimetrie, vzniklé produkty pomocí rentgenové difrakční analýzy a diferenční termické analýzy. Hodnota pH byla měněna pomocí H2SO4, NH4OH a CaO.",
 address="Univerzita Pardubice",
 booktitle="38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář",
 chapter="131133",
 howpublished="print",
 institution="Univerzita Pardubice",
 year="2016",
 month="may",
 pages="83--86",
 publisher="Univerzita Pardubice",
 type="conference paper"
}