Detail publikace

Změna charakteru proudění vzduchu během respiračního cyklu v semi-realistickém modelu tracheobronchiálního stromu

ELCNER, J. LÍZAL, F. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Originální název

Change of Airflow Character During Respiratory Cycle in Semi-Realistic Model of Human Tracheobronchial Tree

Český název

Změna charakteru proudění vzduchu během respiračního cyklu v semi-realistickém modelu tracheobronchiálního stromu

Anglický název

Change of Airflow Character During Respiratory Cycle in Semi-Realistic Model of Human Tracheobronchial Tree

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This article deals with study of airflow under breathing process, which is characteristic by unsteady behavior. Simulations provided by computational fluid dynamics (CFD) was compared with experiments performed on similar geometry of human upper airways. This geometry was represented by mouth cavity of realistic shape connected to an idealized tracheobronchial tree up to fourth generation of branching. Commercial CFD software Star-CCM+ was used to calculate airflow inside investigated geometry and method of Reynolds averaging of Navier-Stokes equations was used for subscribing the turbulent behavior through model geometry. Conditions corresponding to resting state were considered. Comparisons with experiments were provided on several points through trachea and bronchial tree and results with respect to inspiratory and respiratory part of breathing cycle was discussed.

Český abstrakt

Tento článek se zabývá studiem proudění vzduchu během dýchání, jenž je charakteristický nestabilním chováním. Simulace byla provedena metodou výpočetní dynamiky tekutin (CFD). Bylo provedeno srovnání s experimenty provedenými na totožné geometrii. Tato geometrie sestávala z realistické ústní dutiny připojené k idealizovanému tracheobronchiálnímu stromu do čtvrté generace větvení. Pro výpočet byl využit komerční software Star-CCM+ s metodu Reynoldsova průměrování Navier-Stokesových rovnic. Srovnání s experimenty bylo provedeno v několika bodech průdušnice a bronchiálního stromu a výsledky s ohledem na inspirační a respirační část dýchacího cyklu byly komentovány.

Anglický abstrakt

This article deals with study of airflow under breathing process, which is characteristic by unsteady behavior. Simulations provided by computational fluid dynamics (CFD) was compared with experiments performed on similar geometry of human upper airways. This geometry was represented by mouth cavity of realistic shape connected to an idealized tracheobronchial tree up to fourth generation of branching. Commercial CFD software Star-CCM+ was used to calculate airflow inside investigated geometry and method of Reynolds averaging of Navier-Stokes equations was used for subscribing the turbulent behavior through model geometry. Conditions corresponding to resting state were considered. Comparisons with experiments were provided on several points through trachea and bronchial tree and results with respect to inspiratory and respiratory part of breathing cycle was discussed.

Klíčová slova

Dýchací cyklus, plíce, proudění, CFD, bronchiální strom

Vydáno

27.04.2016

Nakladatel

University of Žilina

Místo

Žilina

ISBN

978-80-554-1193-4

Kniha

The Application of Experimental and Numerical methods in Fluid Mechanics and Energy 2016

Strany od

37

Strany do

40

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT129900,
 author="Jakub {Elcner} and František {Lízal} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha}",
 title="Change of Airflow Character During Respiratory Cycle in Semi-Realistic Model of Human Tracheobronchial Tree",
 annote="This article deals with study of airflow under breathing process, which is characteristic by unsteady behavior. Simulations provided by computational fluid dynamics (CFD) was compared with experiments performed on similar geometry of human upper airways. This geometry was represented by mouth cavity of realistic shape connected to an idealized tracheobronchial tree up to fourth generation of branching. Commercial CFD software Star-CCM+ was used to calculate airflow inside investigated geometry and method of Reynolds averaging of Navier-Stokes equations was used for subscribing the turbulent behavior through model geometry. Conditions corresponding to resting state were considered. Comparisons with experiments were provided on several points through trachea and bronchial tree and results with respect to inspiratory and respiratory part of breathing cycle was discussed.",
 address="University of Žilina",
 booktitle="The Application of Experimental and Numerical methods in Fluid Mechanics and Energy 2016",
 chapter="129900",
 howpublished="print",
 institution="University of Žilina",
 year="2016",
 month="april",
 pages="37--40",
 publisher="University of Žilina",
 type="conference paper"
}