Detail publikace

Monitorování stavu axiálních kuličkových ložisek pomocí spojité AE

CHLADA, M. NOHÁL, L. PŘEVOROVSKÝ, Z.

Originální název

Condition Monitoring of Thrust Ball bearings using Continuous AE

Český název

Monitorování stavu axiálních kuličkových ložisek pomocí spojité AE

Anglický název

Condition Monitoring of Thrust Ball bearings using Continuous AE

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

In the last years AE become an important part of structural health or condition monitoring systems. AE analysers for that purpose should provide a long-time continuous signal records using relatively high sampling frequency. Recorded huge data must be analysed to disclose any faults in monitored processes or structures like e.g. leakages in pressure vessels or defects in rotating machines and gearboxes, etc. Fast and reliable AE signal processing and analysing methods, different from that used in burst AE, are required. In this paper we present such analysis of continuous AE recorded during endurance tests on flat washer parts reliably simulating critical rolling contact fatigue of the full-scale bearings. Two channels of continuous AE signal were partially recorded within whole specimen lifetime tests and compared with other experimental parameters as vibration rate or temperature. As an alternative to classical spectrogram analysis, we proposed to use histograms of time intervals between threshold amplitudes crossings in various frequency bands represented by the wavelet decomposition. Results obtained on long-time records are discussed, illustrating advantages of proposed AE signal processing, which can be done in real time to observe the processes before the onset of the final damage on the surface of the specimen more precisely than vibrodiagnostics. Continuous AE monitoring together with low frequency vibration analysis can be integral part of the rotating machinery condition monitoring system.

Český abstrakt

V posledních letech AE stala důležitou součástí strukturálních zdraví nebo systémy ke sledování stavu. AE analyzátory pro tento účel by měly poskytnout dlouhodobý nepřetržitý signál záznamy pomocí relativně vysokou vzorkovací frekvenci. Zaznamenané obrovské údaje musí být analyzovány zveřejnit sledovaných procesů či struktur, jako jsou například netěsnosti v tlakových nádobách nebo vady v točivých strojů a převodovek, atd. Rychlé a spolehlivé zpracování signálu AE a analýze metody, než praskla AE, jsou vyžadovány. V tomto příspěvku Představujeme takovou analýzu kontinuální AE zaznamenané během zkoušky odolnosti na plochá podložka dílů spolehlivě simulace kritické postupných kontaktní únavy totální ložisek. Dva kanály AE signálu byly částečně zaznamenaný v testy životnosti celého vzorku a ve srovnání s ostatními experimentální parametry jako rychlost vibrací nebo teploty. Jako alternativa klasického spektrogramu analýze jsme navrhli použít histogramy časových intervalů mezi prahové hodnoty amplitud přechody v různých frekvenčních pásmech reprezentované vlnka rozkladu. Jsou diskutovány výsledky získané dlouholetým Records, ilustrující výhody navrhovaných zpracování signálu AE, které lze provádět v reálném čase sledovat procesy před vznikem konečné škody na povrchu vzorku přesněji než vibrodiagnostika. Kontinuální monitoring AE s nízkofrekvenční vibrace analýzy může být nedílnou součástí rotačních strojů stavu monitorovacího systému.

Anglický abstrakt

In the last years AE become an important part of structural health or condition monitoring systems. AE analysers for that purpose should provide a long-time continuous signal records using relatively high sampling frequency. Recorded huge data must be analysed to disclose any faults in monitored processes or structures like e.g. leakages in pressure vessels or defects in rotating machines and gearboxes, etc. Fast and reliable AE signal processing and analysing methods, different from that used in burst AE, are required. In this paper we present such analysis of continuous AE recorded during endurance tests on flat washer parts reliably simulating critical rolling contact fatigue of the full-scale bearings. Two channels of continuous AE signal were partially recorded within whole specimen lifetime tests and compared with other experimental parameters as vibration rate or temperature. As an alternative to classical spectrogram analysis, we proposed to use histograms of time intervals between threshold amplitudes crossings in various frequency bands represented by the wavelet decomposition. Results obtained on long-time records are discussed, illustrating advantages of proposed AE signal processing, which can be done in real time to observe the processes before the onset of the final damage on the surface of the specimen more precisely than vibrodiagnostics. Continuous AE monitoring together with low frequency vibration analysis can be integral part of the rotating machinery condition monitoring system.

Klíčová slova

Spojitá akustické emise, kontaktní únava, axiální kuličkové ložisko, histogram počítání období, wavelet analýzy

Vydáno

07.09.2016

Nakladatel

Česká společnost pro nedestrukticní testování

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5386-9

Kniha

32nd Eropean Conference on Acoustic Emission Testing - Proceedings

Edice

2016

Číslo edice

1

Strany od

211

Strany do

216

Strany počet

270

URL

BibTex


@inproceedings{BUT129746,
 author="Libor {Nohál}",
 title="Condition Monitoring of Thrust Ball bearings using Continuous AE",
 annote="In the last years AE become an important part of structural health or condition monitoring systems. AE analysers for that purpose should provide a long-time continuous signal records using relatively high sampling frequency. Recorded huge data must be analysed to disclose any faults in monitored processes or structures like e.g. leakages in pressure vessels or defects in rotating machines and gearboxes, etc. Fast and reliable AE signal processing and analysing methods, different from that used in burst AE, are required. In this paper we present such analysis of continuous AE recorded during endurance tests on flat washer parts reliably simulating critical rolling contact fatigue of the full-scale bearings. Two channels of continuous AE signal were partially recorded within whole specimen lifetime tests and compared with other experimental parameters as vibration rate or temperature. As an alternative to classical spectrogram analysis, we proposed to use histograms of time intervals between threshold amplitudes crossings in various frequency bands represented by the wavelet decomposition. Results obtained on long-time records are discussed, illustrating advantages of proposed AE signal processing, which can be done in real time to observe the processes before the onset of the final damage on the surface of the specimen more precisely than vibrodiagnostics. Continuous AE monitoring together with low frequency vibration analysis can be integral part of the rotating machinery condition monitoring system.",
 address="Česká společnost pro nedestrukticní testování",
 booktitle="32nd Eropean Conference on Acoustic Emission Testing - Proceedings",
 chapter="129746",
 edition="2016",
 howpublished="print",
 institution="Česká společnost pro nedestrukticní testování",
 year="2016",
 month="september",
 pages="211--216",
 publisher="Česká společnost pro nedestrukticní testování",
 type="conference paper"
}