Detail publikace

Studie proudění vzduchu během dýchacího cyklu v semi-realistickém modelu lidského tracheobronchiálního stromu

ELCNER, J. ZAREMBA, M. MALÝ, M. JEDELSKÝ, J. LÍZAL, F. JÍCHA, M.

Originální název

Study of airflow during respiratory cycle in semi-realistic model of human tracheobronchial tree

Český název

Studie proudění vzduchu během dýchacího cyklu v semi-realistickém modelu lidského tracheobronchiálního stromu

Anglický název

Study of airflow during respiratory cycle in semi-realistic model of human tracheobronchial tree

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This article deals with study of airflow under breathing process, which is characteristic by unsteady behavior. Simulations provided by computational fluid dynamics (CFD) was compared with experiments performed on similar geometry of human upper airways. This geometry was represented by mouth cavity of realistic shape connected to an idealized tracheobronchial tree up to fourth generation of branching. Commercial CFD software Star-CCM+ was used to calculate airflow inside investigated geometry and method of Reynolds averaging of Navier-Stokes equations was used for subscribing the turbulent behavior through model geometry. Conditions corresponding to resting state were considered. Comparisons with experiments were provided on several points through trachea and bronchial tree and results with respect to inspiratory and respiratory part of breathing cycle was discussed.

Český abstrakt

Tento článek se zabývá studií proudění vzduchu během jednoho dýchacího cyklu, který je charakteristický nestabilitou v chování. Počítačová simulace provedená metoudou výpočetní mechaniky tekutin (CFD) byla porovnána s experimenty provedenými na totožné geometrii zjednodušených horních cest dýchacích. Tato geometrie sestávala z ústní dutiny realistického tvaru připojené k idealizovanému tracheobronchiálnímu stromu do čtvrté generaci větvení. Komerční software Star-CCM+ byl použit pro výpočet proudění vzduchu uvnitř zkoumané geometrie. Turbulence byla simulována metodu Reynoldsova průměrování Navierových-Stokesových rovnic. Řešený stav dýchání odpovídal podmínkám za klidového stavu. Srovnání s experimenty bylo provedeno v několika bodech průdušnice a bronchiálního stromu a výsledky s ohledem na inspirační a respirační část dýchacího cyklu byly komentovány.

Anglický abstrakt

This article deals with study of airflow under breathing process, which is characteristic by unsteady behavior. Simulations provided by computational fluid dynamics (CFD) was compared with experiments performed on similar geometry of human upper airways. This geometry was represented by mouth cavity of realistic shape connected to an idealized tracheobronchial tree up to fourth generation of branching. Commercial CFD software Star-CCM+ was used to calculate airflow inside investigated geometry and method of Reynolds averaging of Navier-Stokes equations was used for subscribing the turbulent behavior through model geometry. Conditions corresponding to resting state were considered. Comparisons with experiments were provided on several points through trachea and bronchial tree and results with respect to inspiratory and respiratory part of breathing cycle was discussed.

Klíčová slova

Proudění vzduchu, CFD, plíce, dýchací cyklus

Vydáno

27.04.2016

Nakladatel

American Institute of Physics Inc.

ISBN

978-0-7354-1402-0

Kniha

APPLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND ENERGY 2016: XX ANNIVERSARY OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

URL

BibTex


@inproceedings{BUT129687,
 author="Jakub {Elcner} and Matouš {Zaremba} and Milan {Malý} and Jan {Jedelský} and František {Lízal} and Miroslav {Jícha}",
 title="Study of airflow during respiratory cycle in semi-realistic model of human tracheobronchial tree",
 annote="This article deals with study of airflow under breathing process, which is characteristic by unsteady behavior. Simulations provided by computational fluid dynamics (CFD) was compared with experiments performed on similar geometry of human upper airways. This geometry was represented by mouth cavity of realistic shape connected to an idealized tracheobronchial tree up to fourth generation of branching. Commercial CFD software Star-CCM+ was used to calculate airflow inside investigated geometry and method of Reynolds averaging of Navier-Stokes equations was used for subscribing the turbulent behavior through model geometry. Conditions corresponding to resting state were considered. Comparisons with experiments were provided on several points through trachea and bronchial tree and results with respect to inspiratory and respiratory part of breathing cycle was discussed.",
 address="American Institute of Physics Inc.",
 booktitle="APPLICATION OF EXPERIMENTAL AND NUMERICAL METHODS IN FLUID MECHANICS AND ENERGY 2016: XX ANNIVERSARY OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE",
 chapter="129687",
 doi="10.1063/1.4953703",
 howpublished="online",
 institution="American Institute of Physics Inc.",
 year="2016",
 month="april",
 pages="1--6",
 publisher="American Institute of Physics Inc.",
 type="conference paper"
}