Detail publikace

Analýza způsobu vyhodnocení tvrdoměrných zkoušek při zkoušení výrobků z vibrolisovaného betonu

BROŽOVSKÝ, J.

Originální název

Analýza způsobu vyhodnocení tvrdoměrných zkoušek při zkoušení výrobků z vibrolisovaného betonu

Český název

Analýza způsobu vyhodnocení tvrdoměrných zkoušek při zkoušení výrobků z vibrolisovaného betonu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Řízení jakosti výroby stavebních materiálů a hmot je jedním z předpokladů dosažení a udržení jejich požadované jakosti. Pevnostní charakteristiky jsou zjišťovány v omezeném rozsahu – při kontrolních zkouškách v externích zkušebnách, protože většina výrobců nedisponuje vlastními zkušebnami. V příspěvku je provedena analýza z hlediska volby nejvodnějšího postupu pro nedestuktivní zkoušení pevností v tlaku vibrolisovaných výrobků

Český abstrakt

Řízení jakosti výroby stavebních materiálů a hmot je jedním z předpokladů dosažení a udržení jejich požadované jakosti. Pevnostní charakteristiky jsou zjišťovány v omezeném rozsahu – při kontrolních zkouškách v externích zkušebnách, protože většina výrobců nedisponuje vlastními zkušebnami. V příspěvku je provedena analýza z hlediska volby nejvodnějšího postupu pro nedestuktivní zkoušení pevností v tlaku vibrolisovaných výrobků

Rok RIV

2004

Vydáno

01.01.2004

Nakladatel

VŠB-TU FAST

Místo

Ostrava

ISBN

80-248-0546-4

Kniha

Mezinárodní konference Modelování v mechanice 2004

Strany od

31

Strany do

35

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT12931,
 author="Jiří {Brožovský}",
 title="Analýza způsobu vyhodnocení tvrdoměrných zkoušek při zkoušení výrobků z vibrolisovaného betonu",
 annote="Řízení jakosti výroby stavebních materiálů a hmot je jedním z předpokladů dosažení a udržení jejich požadované jakosti. Pevnostní charakteristiky jsou zjišťovány v omezeném rozsahu – při kontrolních zkouškách v externích zkušebnách, protože většina výrobců nedisponuje vlastními zkušebnami. V příspěvku je provedena analýza z hlediska volby nejvodnějšího postupu pro nedestuktivní zkoušení pevností v tlaku vibrolisovaných výrobků",
 address="VŠB-TU FAST",
 booktitle="Mezinárodní konference Modelování v mechanice 2004",
 chapter="12931",
 institution="VŠB-TU FAST",
 year="2004",
 month="january",
 pages="31",
 publisher="VŠB-TU FAST",
 type="conference paper"
}