Detail publikace

Syntetické voné látky jako závažné kontaminanty odpadních vod

ŠVESTKOVÁ, T. VÁVROVÁ, M. LANDOVÁ, P. ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H. FREITHOVÁ, Š.

Originální název

Syntetické voné látky jako závažné kontaminanty odpadních vod

Český název

Syntetické voné látky jako závažné kontaminanty odpadních vod

Typ

konferenční sborník (ne článek)

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Syntetické musk sloučeniny jsou uměle vyrobené organické látky, které svou vůní připomínají pižmo (mošus). Tyto látky jsou používané např. v kosmetice, produktech osobní péče, detergentech a nejrůznějších čisticích prostředcích. Díky jejich širokému použití pronikly tyto sloučeniny do všech složek životního prostředí, zejména pak do hydrosféry. Cílem této práce bylo stanovit čtyři zástupce lineárních musk sloučenin (citronellol, isobornyl acetát, propionát a allyl cyklohexyl propionát, hexylcinnamic aldehyd). Tyto analyty byly stanoveny v odpadních vodách na přítoku a odtoku z čistírny odpadních vod v Brně-Modřicích a čistírny odpadních vod v areálu Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Pro izolaci analytů byl použit mikroextrakce pevnou fázi. Pro identifikaci a kvantifikace byla použita plynová chromatografie s hmotnostní detekcí. Získaná data ukazují, že musk sloučeniny jsou přítomny v odpadní vodě v koncentračním rozmezí od 0,01 do 3,6 ng/ml.

Český abstrakt

Syntetické musk sloučeniny jsou uměle vyrobené organické látky, které svou vůní připomínají pižmo (mošus). Tyto látky jsou používané např. v kosmetice, produktech osobní péče, detergentech a nejrůznějších čisticích prostředcích. Díky jejich širokému použití pronikly tyto sloučeniny do všech složek životního prostředí, zejména pak do hydrosféry. Cílem této práce bylo stanovit čtyři zástupce lineárních musk sloučenin (citronellol, isobornyl acetát, propionát a allyl cyklohexyl propionát, hexylcinnamic aldehyd). Tyto analyty byly stanoveny v odpadních vodách na přítoku a odtoku z čistírny odpadních vod v Brně-Modřicích a čistírny odpadních vod v areálu Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Pro izolaci analytů byl použit mikroextrakce pevnou fázi. Pro identifikaci a kvantifikace byla použita plynová chromatografie s hmotnostní detekcí. Získaná data ukazují, že musk sloučeniny jsou přítomny v odpadní vodě v koncentračním rozmezí od 0,01 do 3,6 ng/ml.

Klíčová slova

lineární musk sloučeniny, mikroextrakce na tuhou fázi, plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie

Vydáno

20.10.2016

Místo

Košice

ISBN

978-80-89883-00-4

Kniha

XXV. Vedecké sympózium - Situácia v ekologicky zaťažných regiónoch Slovenska a Strdnej Európy

Strany od

39

Strany do

42

Strany počet

162

Dokumenty

BibTex


@proceedings{BUT129284,
  author="Tereza {Švestková} and Milada {Vávrová} and Pavlína {Landová} and Helena {Zlámalová Gargošová} and Štěpánka {Freithová}",
  title="Syntetické voné látky jako závažné kontaminanty odpadních vod",
  annote="Syntetické musk sloučeniny jsou uměle vyrobené organické látky, které svou vůní připomínají pižmo (mošus). Tyto látky jsou používané např. v kosmetice, produktech osobní péče, detergentech a nejrůznějších čisticích prostředcích. Díky jejich širokému použití pronikly tyto sloučeniny do všech složek životního prostředí, zejména pak do hydrosféry. Cílem této práce bylo stanovit čtyři zástupce lineárních musk sloučenin (citronellol, isobornyl acetát, propionát a allyl cyklohexyl propionát, hexylcinnamic aldehyd). Tyto analyty byly stanoveny v odpadních vodách na přítoku a odtoku z čistírny odpadních vod v Brně-Modřicích a čistírny odpadních vod v areálu Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Pro izolaci analytů byl použit mikroextrakce pevnou fázi. Pro identifikaci a kvantifikace byla použita plynová chromatografie s hmotnostní detekcí. Získaná data ukazují, že musk sloučeniny jsou přítomny v odpadní vodě v koncentračním rozmezí od 0,01 do 3,6 ng/ml.",
  booktitle="XXV. Vedecké sympózium - Situácia v ekologicky zaťažných regiónoch Slovenska a Strdnej Európy",
  chapter="129284",
  howpublished="print",
  year="2016",
  month="october",
  pages="39--42",
  type="conference proceedings"
}