Detail publikace

Elektrolyty pro li-ion baterie na bázi PMMA

JAHN, M. VONDRÁK, J. SEDLAŘÍKOVÁ, M. PAŘÍZEK, L.

Originální název

PMMA-based electrolytes for li-ion batteries

Český název

Elektrolyty pro li-ion baterie na bázi PMMA

Anglický název

PMMA-based electrolytes for li-ion batteries

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Currently, the most used electrochemical power sources are Li-ion accumulators due to their high theoretical capacity and work potential. Because of increasing demands (current density and capacity), new forms of electrode materials and electrolytes for electrochemical power sources are researched. Gel polymer electrolytes are perspective for new types of Li-ion batteries. The properties and advantages of these gels can be used also in other fields of electrochemistry. The gel polymer electrolyte is composed of a conductive component (liquid electrolyte) and a polymer component (methacrylate). In this paper, we present fundamental characteristics of gel polymer electrolytes based on methacrylate.

Český abstrakt

V současné době jsou nejpoužívanější jako elektrochemické zdroje proudu Li-ion akumulátory, především kvůli jejich vysoké teoretické kapacitě a pracovnímu potenciálu. Kvůli zvyšujícím se požadavkům (proudová hustota a objem) jsou zkoumány nové formy elektrodových materiálů a elektrolytů pro tyto elektrochemické zdroje proudu. Gelové polymerní elektrolyty jsou perspektivní pro nové typy Li-ion baterií. Vlastnosti a výhody těchto gelů lze využít také v jiných oblastech elektrochemii. Polymerní gelový elektrolyt se skládá z vodivostní složky ( kapalný elektrolyt) a polymerní složky (methakrylát). V článku uvádíme základní charakteristiky gelových polymerních elektrolytů na bázi methakrylátu.

Anglický abstrakt

Currently, the most used electrochemical power sources are Li-ion accumulators due to their high theoretical capacity and work potential. Because of increasing demands (current density and capacity), new forms of electrode materials and electrolytes for electrochemical power sources are researched. Gel polymer electrolytes are perspective for new types of Li-ion batteries. The properties and advantages of these gels can be used also in other fields of electrochemistry. The gel polymer electrolyte is composed of a conductive component (liquid electrolyte) and a polymer component (methacrylate). In this paper, we present fundamental characteristics of gel polymer electrolytes based on methacrylate.

Klíčová slova

Gel; polymer; elektrolyty; baterie; článek; Li-ion; methyl metakrylát; UV světlo; vodivost; polymerace

Vydáno

07.12.2016

Nakladatel

The electrochemical society

Místo

Pennington, New Jersey 08534-2839, USA

ISBN

978-80-214-5384-5

Kniha

ECS Transaction

Strany od

159

Strany do

164

Strany počet

6

URL