Detail publikace

INFORMAČNÍ SYSTÉM MONITORINGU STAVEB

BARTONĚK, D. BUREŠ, J. VOJKŮVKA, M. VÁVROVÁ, E.

Originální název

INFORMATION SYSTEM OF STRUCTURAL MONITORING

Český název

INFORMAČNÍ SYSTÉM MONITORINGU STAVEB

Anglický název

INFORMATION SYSTEM OF STRUCTURAL MONITORING

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This article deals with information system of structural monitoring, which enables storing, analysing and presenting of short- and long-term monitoring data. A short-term monitoring data is meant to be a data acquired during single-shot measurements such as load testing of structures. Long-term monitoring is meant to be data acquired during longstanding observation of structures in operational conditions. Conception of monitoring information system come out from already developed systems such as BARAB, used in tunnelling practice, or ARGUS used for monitoring of some large projects in central London. Data structures of our monitoring system were built up for typified pilot projects of long-term monitoring of bridges and several types of short-term monitoring during load testing of bridges, monitoring of standard structures as well as monitoring of some special structures (e.g. nuclear power station). Flexible data structures allow integrating data from various measuring systems – electronic levelling systems, robotic total stations, GNSS systems, accelerometers, strain gauges, metrological sensors. Different types of documents, photos, technical drawings with the project documentation and events are processed. Data analysis using SQL is provided, different types of charts and numerical outputs are available. All outputs are assigned to the drawings or photos, and they are accessible via web based interface. The system makes it possible to export data to various data formats. Web-based administration also allows setting up different user’s levels, when particular user can access only particular project or results. Monitoring information system can be generally used for all types of structures.

Český abstrakt

Tento článek se týká informačního systému monitorování strukturální, který umožňuje ukládání, analýzu a prezentaci z krátkodobých a dlouhodobých sledování údajů. Údaje z krátkodobé monitorování souzeno data získaná během jednorázové měření například testování zatížení staveb. Dlouhodobé sledování je souzeno dat získaných během dlouholetého pozorování struktur v provozních podmínkách. Koncepce monitorování informačního systému vycházejí z již propracovaných systémů BARAB, používané v tunelování praxe, nebo ARGUS pro sledování některých velkých projektů v centru Londýna. Datové struktury našeho systému sledování byly vytvářeny pro typovou pilotní projekty dlouhodobé monitorování mostů a několik typů krátkodobé monitorování během zátěžové testování mostů, sledování standardních konstrukcí, jakož i monitorování některých specifických struktur (například jaderná elektrárna). Flexibilní datové struktury umožňují integraci dat z různých měřicích systémů – elektronické nivelační systémy, robotické totální stanice, GNSS systémy, akcelerometry, tenzometry, metrologické senzory. Různé typy dokumentů, fotografií, technických výkresů projektové dokumentace a události jsou zpracovány. Analýza dat pomocí SQL je k dispozici, jsou k dispozici různé typy grafů a číselné výstupy. Všechny výstupy jsou přiřazeny k výkresy nebo fotografie, a jsou přístupné přes webové rozhraní. Systém umožňuje export dat do různých datových formátů. Správa založená na webu také umožňuje nastavení různé uživatelské úrovně, když konkrétní uživatel přístup pouze konkrétní projekt nebo výsledky. Monitorovací informační systém lze obecně použít pro všechny typy staveb.

Anglický abstrakt

This article deals with information system of structural monitoring, which enables storing, analysing and presenting of short- and long-term monitoring data. A short-term monitoring data is meant to be a data acquired during single-shot measurements such as load testing of structures. Long-term monitoring is meant to be data acquired during longstanding observation of structures in operational conditions. Conception of monitoring information system come out from already developed systems such as BARAB, used in tunnelling practice, or ARGUS used for monitoring of some large projects in central London. Data structures of our monitoring system were built up for typified pilot projects of long-term monitoring of bridges and several types of short-term monitoring during load testing of bridges, monitoring of standard structures as well as monitoring of some special structures (e.g. nuclear power station). Flexible data structures allow integrating data from various measuring systems – electronic levelling systems, robotic total stations, GNSS systems, accelerometers, strain gauges, metrological sensors. Different types of documents, photos, technical drawings with the project documentation and events are processed. Data analysis using SQL is provided, different types of charts and numerical outputs are available. All outputs are assigned to the drawings or photos, and they are accessible via web based interface. The system makes it possible to export data to various data formats. Web-based administration also allows setting up different user’s levels, when particular user can access only particular project or results. Monitoring information system can be generally used for all types of structures.

Klíčová slova

informační systém staveb, monitoring staveb, zátěžové testy

Vydáno

09.09.2016

Nakladatel

STEF92

Místo

Sofia,Bulharsko

ISBN

978-619-7105-58-2

Kniha

Informatics

Číslo edice

1

Strany od

705

Strany do

712

Strany počet

8

URL

BibTex


@inproceedings{BUT128121,
 author="Dalibor {Bartoněk} and Jiří {Bureš} and Michal {Vojkůvka} and Eva {Vávrová}",
 title="INFORMATION SYSTEM OF STRUCTURAL MONITORING",
 annote="This article deals with information system of structural monitoring, which enables storing, analysing and presenting of short- and long-term monitoring data. A short-term monitoring data is meant to be a data acquired during single-shot measurements such as load testing of structures. Long-term monitoring is meant to be data acquired during longstanding observation of structures in operational conditions. Conception of monitoring information system come out from already developed systems such as BARAB, used in tunnelling practice, or ARGUS used for monitoring of some large projects in central London. Data structures of our monitoring system were built up for typified pilot projects of long-term monitoring of bridges and several types of short-term monitoring during load testing of bridges, monitoring of standard structures as well as monitoring of some special structures (e.g. nuclear power station). Flexible data structures allow integrating data from various measuring systems – electronic levelling systems, robotic total stations, GNSS systems, accelerometers, strain gauges, metrological sensors. Different types of documents, photos, technical drawings with the project documentation and events are processed. Data analysis using SQL is provided, different types of charts and numerical outputs are available. All outputs are assigned to the drawings or photos, and they are accessible via web based interface. The system makes it possible to export data to various data formats. Web-based administration also allows setting up different user’s levels, when particular user can access only particular project or results. Monitoring information system can be generally used for all types of structures.",
 address="STEF92",
 booktitle="Informatics",
 chapter="128121",
 doi="10.5593/SGEM2016/B21/S08.088",
 howpublished="online",
 institution="STEF92",
 number="2",
 year="2016",
 month="september",
 pages="705--712",
 publisher="STEF92",
 type="conference paper"
}