Detail publikace

Účinky radiálního proudu na funkci zesíleného odsávacího nástavce

KREJČÍ, V. JÍCHA, M. PAVELEK, M.

Originální název

Účinky radiálního proudu na funkci zesíleného odsávacího nástavce

Český název

Účinky radiálního proudu na funkci zesíleného odsávacího nástavce

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek popisuje výsledky počítačového modelování Aabergova odsávacího nástavce. Je zde provedeno posouzení vlivu radiálního proudu na velikost poklesu rychlosti ve směru osy nástavce. Účinky radiálního proudu z pohledu přisávání okolního vzduchu jsou posou-zeny pro různé proudové poměry nástavce, ale také ve čtyřech rozměrových stupních ná-stavce.

Český abstrakt

Článek popisuje výsledky počítačového modelování Aabergova odsávacího nástavce. Je zde provedeno posouzení vlivu radiálního proudu na velikost poklesu rychlosti ve směru osy nástavce. Účinky radiálního proudu z pohledu přisávání okolního vzduchu jsou posou-zeny pro různé proudové poměry nástavce, ale také ve čtyřech rozměrových stupních ná-stavce.

Rok RIV

2004

Vydáno

27.06.2004

Nakladatel

Technická Univerzita vo Zvolene

Místo

Zvolen

ISBN

80-228-1333-8

Kniha

XXIII. medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky

Strany od

163

Strany do

168

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT12804,
 author="Vladimír {Krejčí} and Miroslav {Jícha} and Milan {Pavelek}",
 title="Účinky radiálního proudu na funkci zesíleného odsávacího nástavce",
 annote="Článek popisuje výsledky počítačového modelování Aabergova odsávacího nástavce. Je zde provedeno posouzení vlivu radiálního proudu na velikost poklesu rychlosti ve směru osy nástavce. Účinky radiálního proudu z pohledu přisávání okolního vzduchu jsou posou-zeny pro různé proudové poměry nástavce, ale také ve čtyřech rozměrových stupních ná-stavce.",
 address="Technická Univerzita vo Zvolene",
 booktitle="XXIII. medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky",
 chapter="12804",
 institution="Technická Univerzita vo Zvolene",
 year="2004",
 month="june",
 pages="163",
 publisher="Technická Univerzita vo Zvolene",
 type="conference paper"
}