Detail publikace

Fraktální filtr typu horní propust s elektronicky nastavitelnými parametry

JEŘÁBEK, J. ŠOTNER, R. DVOŘÁK, J. LANGHAMMER, L. KOTON, J.

Originální název

Fractional-Order High-Pass Filter with Electronically Adjustable Parameters

Český název

Fraktální filtr typu horní propust s elektronicky nastavitelnými parametry

Anglický název

Fractional-Order High-Pass Filter with Electronically Adjustable Parameters

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This paper presents possible solution of fractional-order high-pass filter (FHPF) with electronically adjustable order between 1 and 2 and also with electronically adjustable pole frequency. It is based on well-known Follow-the-Leader Feedback (FLF) topology adjusted for utilization with operational transconductance amplifiers (OTAs) and adjustable current amplifiers (ACAs). This 3rd-order topology is used in order to approximate FHPF response in particular frequency band of interest. Design is supported by Pspice simulations for three particular values of the filter’s order (1.25, 1.5, 1.75) and for several values of pole frequency. Moreover, simulation results with two different approximations are compared.

Český abstrakt

Tento článek prezentuje možné řešení filtru fraktálního (neceločíselného) řádu typu horní propust s elektronicky nastavitelným řádem mezi 1 a 2 a také s elektronicky nastavitelnou mezní frekvencí. Je založen na dobře známé topologii zpětných vazeb follow-the-leader s využitím transkonduktančních operačních zesilovačů (OTA) a nastavitelných proudových zesilovačů. Tato topologie 3. řádu je využita za účelem přibližně aproximovat fraktální filtr typu horní propust v určitém frekvenčním pásmu zájmu. Návrh je podpořen výsledky simulací v PSpice pro tři konkrétní hodnoty řádu filtru (1,25, 1.5, 1,75) a pro několik hodnot mezního kmitočtu. Kromě toho jsou porovnány výsledky simulace dvou různých aproximací.

Anglický abstrakt

This paper presents possible solution of fractional-order high-pass filter (FHPF) with electronically adjustable order between 1 and 2 and also with electronically adjustable pole frequency. It is based on well-known Follow-the-Leader Feedback (FLF) topology adjusted for utilization with operational transconductance amplifiers (OTAs) and adjustable current amplifiers (ACAs). This 3rd-order topology is used in order to approximate FHPF response in particular frequency band of interest. Design is supported by Pspice simulations for three particular values of the filter’s order (1.25, 1.5, 1.75) and for several values of pole frequency. Moreover, simulation results with two different approximations are compared.

Klíčová slova

Nastavitelný proudový zesilovač, aproximace, ACA, FHPF, FLF, follow-the-leader feedback, neceločíselný řád, operační transkonduktanční zesilovač

Vydáno

06.09.2016

Nakladatel

University of West Bohemia

Místo

Pilsen

ISBN

978-80-261-0601-2

Kniha

21st 2016 International Conference on Applied Electronics

Strany od

111

Strany do

116

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT127784,
 author="Jan {Jeřábek} and Roman {Šotner} and Jan {Dvořák} and Lukáš {Langhammer} and Jaroslav {Koton}",
 title="Fractional-Order High-Pass Filter with Electronically Adjustable Parameters",
 annote="This paper presents possible solution of fractional-order high-pass filter (FHPF) with electronically adjustable order between 1 and 2 and also with electronically adjustable pole frequency. It is based on well-known Follow-the-Leader Feedback (FLF) topology adjusted for utilization with operational transconductance amplifiers (OTAs) and adjustable current amplifiers (ACAs). This 3rd-order topology is used in order to approximate FHPF response in particular frequency band of interest. Design is supported by Pspice simulations for three particular values of the filter’s order (1.25, 1.5, 1.75) and for several values of pole frequency. Moreover, simulation results with two different approximations are compared.",
 address="University of West Bohemia",
 booktitle="21st 2016 International Conference on Applied Electronics",
 chapter="127784",
 doi="10.1109/AE.2016.7577253",
 howpublished="print",
 institution="University of West Bohemia",
 year="2016",
 month="september",
 pages="111--116",
 publisher="University of West Bohemia",
 type="conference paper"
}