Detail publikace

Stanovení obsahu celkové rtuti v rybách z obchodní sítě České republiky

DIVIŠ, P.

Originální název

Stanovení obsahu celkové rtuti v rybách z obchodní sítě České republiky

Český název

Stanovení obsahu celkové rtuti v rybách z obchodní sítě České republiky

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V této práci bylo analyzováno celkem 67 vzorků ryb (21 různých druhů) za účelem stanovení celkové koncentrace rtuti v rybím mase. Koncentrace celkové rtuti v rybím mase byly v souladu s platnou legislativou, která uvádí maximální přípustné množství rtuti ve svalovině ryb 500 μg.kg-1 a pro vybrané druhy dravých ryb 1000 μg.kg-1. Legislativní limit byl překročen pouze u jednoho vzorku žraloka modrého, který obsahoval 1250 μg.kg-1 celkové rtuti. Průměrná koncentrace celkové rtuti v mase ryb prodávaných v ČR a analyzovaných v této práci byla po vyloučení hodnot naměřených v dravých rybách (žralok, mečoun) 78 μg.kg-1. Z průměrné koncentrace celkové rtuti v mase ryb prodávaných v ČR byla vypočtena limitní expoziční hodnota rtuti (PTWI) 0,1mg na kilogram tělesné hmotnosti, která je několikanásobně nižší než limitní expoziční hodnota doporučená Společným výborem expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva. Na základě naměřených výsledků je možné konstatovat, že konzumace ryb z obchodní sítě ČR z hlediska stanovené hodnoty PTWI nepředstavuje významné riziko pro obyvatele ČR v rámci možné intoxikace rtutí

Český abstrakt

V této práci bylo analyzováno celkem 67 vzorků ryb (21 různých druhů) za účelem stanovení celkové koncentrace rtuti v rybím mase. Koncentrace celkové rtuti v rybím mase byly v souladu s platnou legislativou, která uvádí maximální přípustné množství rtuti ve svalovině ryb 500 μg.kg-1 a pro vybrané druhy dravých ryb 1000 μg.kg-1. Legislativní limit byl překročen pouze u jednoho vzorku žraloka modrého, který obsahoval 1250 μg.kg-1 celkové rtuti. Průměrná koncentrace celkové rtuti v mase ryb prodávaných v ČR a analyzovaných v této práci byla po vyloučení hodnot naměřených v dravých rybách (žralok, mečoun) 78 μg.kg-1. Z průměrné koncentrace celkové rtuti v mase ryb prodávaných v ČR byla vypočtena limitní expoziční hodnota rtuti (PTWI) 0,1mg na kilogram tělesné hmotnosti, která je několikanásobně nižší než limitní expoziční hodnota doporučená Společným výborem expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva. Na základě naměřených výsledků je možné konstatovat, že konzumace ryb z obchodní sítě ČR z hlediska stanovené hodnoty PTWI nepředstavuje významné riziko pro obyvatele ČR v rámci možné intoxikace rtutí

Klíčová slova

ryby, rtuť, AAS, limitní expoziční hodnota

Vydáno

01.09.2016

ISSN

1210-4086

Periodikum

Maso. České a slovenské odborné nakladatelství s.r.o. GM JP

Číslo

5

Stát

CZ

Strany od

52

Strany do

55

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@article{BUT127701,
  author="Pavel {Diviš}",
  title="Stanovení obsahu celkové rtuti v rybách z obchodní sítě České republiky",
  annote="V této práci bylo analyzováno celkem 67 vzorků ryb (21 různých druhů) za účelem stanovení celkové koncentrace rtuti v rybím mase. Koncentrace celkové rtuti v rybím mase byly v souladu s platnou legislativou, která uvádí maximální přípustné množství rtuti ve svalovině ryb 500 μg.kg-1 a pro vybrané druhy dravých ryb 1000 μg.kg-1. Legislativní limit byl překročen pouze u jednoho vzorku žraloka modrého, který obsahoval 1250 μg.kg-1 celkové rtuti. Průměrná koncentrace celkové rtuti v mase ryb prodávaných v ČR a analyzovaných v této práci byla po vyloučení hodnot naměřených v dravých rybách (žralok, mečoun) 78 μg.kg-1. Z průměrné koncentrace celkové rtuti v mase ryb prodávaných v ČR byla vypočtena limitní expoziční hodnota rtuti (PTWI) 0,1mg na kilogram tělesné hmotnosti, která je několikanásobně nižší než limitní expoziční hodnota doporučená Společným výborem expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva. Na základě naměřených výsledků je možné konstatovat, že konzumace ryb z obchodní sítě ČR z hlediska stanovené hodnoty PTWI nepředstavuje významné riziko pro obyvatele ČR v rámci možné intoxikace rtutí",
  chapter="127701",
  howpublished="print",
  number="5",
  year="2016",
  month="september",
  pages="52--55",
  type="journal article - other"
}