Detail publikace

Výzkum polyhydroxyalkanoátů - studium akumulace PHA u bakterií schopných degradace nafty

MÁROVÁ, I. BENEŠOVÁ, P. OBRUČA, S.

Originální název

Výzkum polyhydroxyalkanoátů - studium akumulace PHA u bakterií schopných degradace nafty

Český název

Výzkum polyhydroxyalkanoátů - studium akumulace PHA u bakterií schopných degradace nafty

Typ

souhrnná výzkumná zpráva - smluv. výzkum

Jazyk

cs

Originální abstrakt

1. Literární rešerše a přehled sbírkových kmenů schopných produkce PHA s využitím ropných uhlovodíků, základní kultivační protokoly 2. Selekce bakteriálních kmenů schopných produkce PHA s využitím aktivovaného kalu, identifikace producentů PHA 3. Protokoly pro izolaci PHA produkujících kmenů 4. Metodické protokoly týkající se identifikace, isolace a charakterizace růstových a produkčních vlastností PHA produkujících kmenů 5. Metodické protokoly extrakce a kvantifikace PHA z bakteriálních buněk

Český abstrakt

1. Literární rešerše a přehled sbírkových kmenů schopných produkce PHA s využitím ropných uhlovodíků, základní kultivační protokoly 2. Selekce bakteriálních kmenů schopných produkce PHA s využitím aktivovaného kalu, identifikace producentů PHA 3. Protokoly pro izolaci PHA produkujících kmenů 4. Metodické protokoly týkající se identifikace, isolace a charakterizace růstových a produkčních vlastností PHA produkujících kmenů 5. Metodické protokoly extrakce a kvantifikace PHA z bakteriálních buněk

Klíčová slova

PHA, bakterie, nafta, ropné uhlovodíky

Vydáno

30.05.2015

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

27

Strany počet

27

BibTex


@misc{BUT126731,
  author="Ivana {Márová} and Pavla {Benešová} and Stanislav {Obruča}",
  title="Výzkum polyhydroxyalkanoátů - studium akumulace PHA u bakterií schopných degradace nafty",
  annote="1. Literární rešerše a přehled sbírkových kmenů schopných produkce PHA s využitím ropných uhlovodíků, základní kultivační protokoly
2. Selekce bakteriálních kmenů schopných produkce PHA s využitím aktivovaného kalu, identifikace producentů PHA
3. Protokoly pro izolaci PHA produkujících kmenů 
4. Metodické protokoly týkající se identifikace, isolace a charakterizace růstových a produkčních vlastností PHA produkujících kmenů 
5. Metodické protokoly extrakce a kvantifikace PHA z bakteriálních buněk
",
  chapter="126731",
  howpublished="print",
  year="2015",
  month="may",
  pages="1--27"
}