Detail publikace

Nový detekční algoritmus pro Rogue ONU v GPON sítích

HORVÁTH, T. MÜNSTER, P. FILKA, M. DUBRAVEC, L.

Originální název

A Novel Rogue ONU Detection Algorithm for GPON Networks

Český název

Nový detekční algoritmus pro Rogue ONU v GPON sítích

Anglický název

A Novel Rogue ONU Detection Algorithm for GPON Networks

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

Passive optical networks are widely used as a promising solution for future access networks. On the other hand, there are cases when the rogue ONU does not follow instructions provided by the optical line termination, for example, if an attacker modifies a firmware of the end unit and/or when the control protocol is not loaded properly inside ONU. In worth case, the ONU transmits data in continual mode. The standard defines finding of the rogue ONU but it does not specify how the rogue ONU should be allocated because the frames of the rogue ONU do not contain the proper parameters. We realized a measurement in a real network with the rogue ONU and then we analysed the captured data. A new algorithm for the rogue ONU allocation is presented. We do not consider any modification of the transmission convergence layer in GPON.

Český abstrakt

Pasivní optické sítě jsou široce používány jako perspektivní řešení pro budoucí přístupové sítě. Existují případy, kdy rogue ONU nedodržuje pokyny od OLT, například kdy útočník upraví firmware ONU jednotky nebo když řídicí protokol není správně nahrán uvnitř ONU. V nejhorším případě ONU přenáší data v kontinuálním režimu. Standard definuje zjištění Rogue ONU, ale neurčuje, jak by měly být lokalizovány rogue ONU, protože rámce rogue ONU neobsahují správné parametry. Měřením v reálné síti s rogue ONU jsme získali data. Nový algoritmus pro alokaci rogue ONU je prezentována. Jakékoliv modifikace přenosové vrstvy konvergence v GPON nejsou brány v potaz (nejsou nutné)

Anglický abstrakt

Passive optical networks are widely used as a promising solution for future access networks. On the other hand, there are cases when the rogue ONU does not follow instructions provided by the optical line termination, for example, if an attacker modifies a firmware of the end unit and/or when the control protocol is not loaded properly inside ONU. In worth case, the ONU transmits data in continual mode. The standard defines finding of the rogue ONU but it does not specify how the rogue ONU should be allocated because the frames of the rogue ONU do not contain the proper parameters. We realized a measurement in a real network with the rogue ONU and then we analysed the captured data. A new algorithm for the rogue ONU allocation is presented. We do not consider any modification of the transmission convergence layer in GPON.

Klíčová slova

Analýza dat, GPON, Rogue ONU, Detekční algoritmus

Vydáno

09.08.2016

Strany od

190

Strany do

210

Strany počet

11

BibTex


@article{BUT126717,
 author="Tomáš {Horváth} and Petr {Münster} and Miloslav {Filka} and Luboš {Dubravec}",
 title="A Novel Rogue ONU Detection Algorithm for GPON Networks",
 annote="Passive optical networks are widely used as a promising solution for future access networks. On the other hand, there are cases when the rogue ONU does not follow instructions provided by the optical line termination, for example, if an attacker modifies a firmware of the end unit and/or when the control protocol is not loaded properly inside ONU. In worth case, the ONU transmits data in continual mode. The standard defines finding of the rogue ONU but it does not specify how the rogue ONU should be allocated because the frames of the rogue ONU do not contain the proper parameters. We realized a measurement in a real network with the rogue ONU and then we analysed the captured data. A new algorithm for the rogue ONU allocation is presented. We do not consider any modification of the transmission convergence layer in GPON.",
 chapter="126717",
 howpublished="online",
 number="4",
 volume="46",
 year="2016",
 month="august",
 pages="190--210",
 type="journal article"
}