Detail publikace

VÝKONOVÉ ZKOUŠKY SPÍNACÍHO PŘÍSTROJE

DOHNAL, P., VÁVRA, Z., AUBRECHT, V., VALENTA, J., URBAN, F.

Originální název

VÝKONOVÉ ZKOUŠKY SPÍNACÍHO PŘÍSTROJE

Český název

VÝKONOVÉ ZKOUŠKY SPÍNACÍHO PŘÍSTROJE

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Výkonovými zkouškami na elektrických přístrojích nízkého napětí rozumíme zkoušky při jmenovitém napětí, které je možno provádět pouze na specializovaných zkušebnách (zkratovnách). Zkratová výkonová zkouška ověřuje schopnost spínacího přístroje vypnout daný proud. Během vypínání může jistič omezit velikost proudu, který protéká obvodem díky schopnosti vybudovat obloukové napětí. Velikost tohoto napětí závisí na mnoha parametrech kontaktů a dalších prvků uvnitř komory. Tento článek se zabývá uskutečněným měřením, které bylo provedeno na modelu jističe se sledováním pomocí rychlostní kamery.

Český abstrakt

Výkonovými zkouškami na elektrických přístrojích nízkého napětí rozumíme zkoušky při jmenovitém napětí, které je možno provádět pouze na specializovaných zkušebnách (zkratovnách). Zkratová výkonová zkouška ověřuje schopnost spínacího přístroje vypnout daný proud. Během vypínání může jistič omezit velikost proudu, který protéká obvodem díky schopnosti vybudovat obloukové napětí. Velikost tohoto napětí závisí na mnoha parametrech kontaktů a dalších prvků uvnitř komory. Tento článek se zabývá uskutečněným měřením, které bylo provedeno na modelu jističe se sledováním pomocí rychlostní kamery.

Rok RIV

2004

Vydáno

01.01.2004

Nakladatel

UVEE FEKT VUT Brno

Místo

Brno

ISBN

214-2766-3

Kniha

Elektrické pohony a výkonová elektronika

Strany od

51

Strany do

54

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT12354,
 author="Petr {Dohnal} and Zdeněk {Vávra} and Vladimír {Aubrecht} and Jiří {Valenta} and Ferdinand {Urban}",
 title="VÝKONOVÉ ZKOUŠKY SPÍNACÍHO PŘÍSTROJE",
 annote="Výkonovými zkouškami na elektrických přístrojích nízkého napětí rozumíme zkoušky při jmenovitém napětí, které je možno provádět pouze na specializovaných zkušebnách (zkratovnách). Zkratová výkonová zkouška ověřuje schopnost spínacího přístroje vypnout daný proud. Během vypínání může jistič omezit velikost proudu, který protéká obvodem díky schopnosti vybudovat obloukové napětí. Velikost tohoto napětí závisí na mnoha parametrech kontaktů a dalších prvků uvnitř komory. Tento článek se zabývá uskutečněným měřením, které bylo provedeno na modelu jističe se sledováním pomocí rychlostní kamery.",
 address="UVEE FEKT VUT Brno",
 booktitle="Elektrické pohony a výkonová elektronika",
 chapter="12354",
 institution="UVEE FEKT VUT Brno",
 year="2004",
 month="january",
 pages="51",
 publisher="UVEE FEKT VUT Brno",
 type="conference paper"
}