Detail publikace

Valorizace odpadů potravinářského průmyslu

OBRUČA, S.

Originální název

Valorizace odpadů potravinářského průmyslu

Český název

Valorizace odpadů potravinářského průmyslu

Typ

habilitační práce

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předložená habilitační práce se zabývá charakterizací a využitím vybraných potravinářských odpadů – především syrovátky, odpadních fritovacích olejů a kávové sedliny – jako substrátů pro výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou. Všechny výše uvedené substráty mohou být využity pro výrobu polyhydroxyalkanoátů, biodegradabilní a biokompatibilní alternativy syntetických polymerů. Dále byly prostudovány možné strategie navýšení výtěžnosti biotechnologického procesu výroby PHA z odpadních potravinářských produktů – aplikace optimalizované dávky vybraného stresového faktoru, náhodná mutageneze a také aplikace komplexního dusíkatého zdroje. Dalším velice zajímavým produktem, který může být připraven z potravinářského odpadu, jsou karotenoidy. V rámci této práce byl vyvinut postup výroby karotenoidů pomocí karotenogenních kvasinek s využitím hydrolyzátu kávové sedliny jako substrátu. Také lignocelulózy degradující enzymy jsou cenným produktem, který může být vyroben s využitím odpadních substrátů. V rámci této práce byl kmen Fusarium solani F-552 identifikován jako zajímavý producent nejen hydrolytických, ale také lignin degradujících enzymů. Aktivita enzymů v kultivačním médiu může být navýšena přídavkem potravinářských odpadů, především pak kukuřičných otrub. Nakonec byla testována biodegradabilita modifikovaných PUR elastomerů, parciální nahrazení polyetherového polyolu biopolymerem výrazně sníží environmentální dopad PUR materiálů.

Český abstrakt

Předložená habilitační práce se zabývá charakterizací a využitím vybraných potravinářských odpadů – především syrovátky, odpadních fritovacích olejů a kávové sedliny – jako substrátů pro výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou. Všechny výše uvedené substráty mohou být využity pro výrobu polyhydroxyalkanoátů, biodegradabilní a biokompatibilní alternativy syntetických polymerů. Dále byly prostudovány možné strategie navýšení výtěžnosti biotechnologického procesu výroby PHA z odpadních potravinářských produktů – aplikace optimalizované dávky vybraného stresového faktoru, náhodná mutageneze a také aplikace komplexního dusíkatého zdroje. Dalším velice zajímavým produktem, který může být připraven z potravinářského odpadu, jsou karotenoidy. V rámci této práce byl vyvinut postup výroby karotenoidů pomocí karotenogenních kvasinek s využitím hydrolyzátu kávové sedliny jako substrátu. Také lignocelulózy degradující enzymy jsou cenným produktem, který může být vyroben s využitím odpadních substrátů. V rámci této práce byl kmen Fusarium solani F-552 identifikován jako zajímavý producent nejen hydrolytických, ale také lignin degradujících enzymů. Aktivita enzymů v kultivačním médiu může být navýšena přídavkem potravinářských odpadů, především pak kukuřičných otrub. Nakonec byla testována biodegradabilita modifikovaných PUR elastomerů, parciální nahrazení polyetherového polyolu biopolymerem výrazně sníží environmentální dopad PUR materiálů.

Klíčová slova

Potravinářské odpady, valorizace, syrovátka, odpadní fritovací oleje, kávová sedlina, polyhydroxyalkanoáty, karotenoidy, lignocelulózy degradující enzymy

Vydáno

01.04.2015

Strany od

1

Strany do

157

Strany počet

157

BibTex


@misc{BUT123258,
  author="Stanislav {Obruča}",
  title="Valorizace odpadů potravinářského průmyslu",
  annote="Předložená habilitační práce se zabývá charakterizací a využitím vybraných potravinářských odpadů – především syrovátky, odpadních fritovacích olejů a kávové sedliny – jako substrátů pro výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou. Všechny výše uvedené substráty mohou být využity pro výrobu polyhydroxyalkanoátů, biodegradabilní a biokompatibilní alternativy syntetických polymerů. Dále byly prostudovány možné strategie navýšení výtěžnosti biotechnologického procesu výroby PHA z odpadních potravinářských produktů – aplikace optimalizované dávky vybraného stresového faktoru, náhodná mutageneze a také aplikace komplexního dusíkatého zdroje. Dalším velice zajímavým produktem, který může být připraven z potravinářského odpadu, jsou karotenoidy. V rámci této práce byl vyvinut postup výroby karotenoidů pomocí karotenogenních kvasinek
s využitím hydrolyzátu kávové sedliny jako substrátu. Také lignocelulózy degradující enzymy jsou cenným produktem, který může být vyroben s využitím odpadních substrátů. V rámci této práce byl kmen Fusarium solani F-552 identifikován jako zajímavý producent nejen hydrolytických, ale také lignin degradujících enzymů. Aktivita enzymů v kultivačním médiu může být navýšena přídavkem potravinářských odpadů, především pak kukuřičných otrub. Nakonec byla testována biodegradabilita modifikovaných PUR elastomerů, parciální nahrazení polyetherového polyolu biopolymerem výrazně
sníží environmentální dopad PUR materiálů.",
  chapter="123258",
  howpublished="print",
  year="2015",
  month="april",
  pages="1--157",
  type="habilitation thesis"
}