Detail publikace

Pracovní postup pro analýzu velkého objemu geografických dat

BARTONĚK, D. BUREŠ, J. OPATŘILOVÁ, I.

Originální název

Workflow for Analysis of Enormous Amounts of Geographical Data

Český název

Pracovní postup pro analýzu velkého objemu geografických dat

Anglický název

Workflow for Analysis of Enormous Amounts of Geographical Data

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

The article describes the workflow of data analysis of the storage of underground utilities under certain types of terrain surfaces on extensive territories. The process of data analysis that is based on the classification uses raster datasets of orthophoto, vector datasets of Fundamental Base of Geographic Data (ZABAGED) and vector datasets of the route of line of underground engineering networks. The aim is the mining of the maximum information from the raster image of orthophoto and its transfer to the database and vector form. The advantage of workflow is a high degree of automation of the whole process and the efficiency of use especially in large areas. The workflow was tested in the project of data analysis of storage of gas facilities under certain types of terrain surface in the Czech Republic (CR). The authors solved this project for the GasNet, Ltd. Company which is a part of a RWE group in the Czech Republic. Input data were datasets of orthophoto with a resolution of 25 cm/pixel, layers of communications of ZABAGED CR and vector sets of the route of line of underground engineering networks. Due to the territorial coverage of the CR with the area of 64,350 km2, these were massive tasks with total data volume of 500 GB. The data analysis was carried out in the assigned created application in Python language with support for ESRI libraries and also in ArcGIS 10.0 environment. The results demonstrated the high efficiency of the workflow and the low error rate in the range of 2% - 3% was achieved over the whole modelled area.

Český abstrakt

Článek popisuje pracovní postup analýzy dat skladování podzemní zařízení za určitých typů povrchů terénu na rozsáhlé území. Proces analýzy dat, která je založena na klasifikaci používá rastrové soubory ortofoto, vektorové soubory ze základních základna z geografických dat (ZABAGED) a vektorové datové trasy linky podzemních inženýrských sítí. Cílem je těžba maximální informací z rastrového obrázku ortofoto a jeho převodu do databáze a vektorové podobě. Výhodou pracovního postupu je vysoký stupeň automatizace celého procesu a efektivity využití zejména ve velkých oblastech. Pracovní postup byl testován v projektu analýzy dat skladování plynových zařízení za určitých typů povrchu terénu v České republice (ČR). Autoři vyřešil tento projekt pro GasNet, S.r.o. společnost, která je součástí skupiny RWE v České republice. Vstupní údaje byly soubory ortofotomap s rozlišením 25 cm/pixel, vrstvy komunikací sady ZABAGED ČR a vektorových dat linií podzemních inženýrských sítí. Vzhledem k územní pokrytí ČR s rozlohou 64,350 km2 šlo o značný objem celkových dat 500 GB. Byla provedena analýza dat v účelově vytvořené aplikací v jazyce Python s podporou pro ESRI knihoven i v prostředí ArcGIS 10.0. Výsledky prokázaly vysokou účinnost pracovního postupu a nízkou chybovost v rozmezí 2-3 % bylo dosaženo během celé modelované oblasti.

Anglický abstrakt

The article describes the workflow of data analysis of the storage of underground utilities under certain types of terrain surfaces on extensive territories. The process of data analysis that is based on the classification uses raster datasets of orthophoto, vector datasets of Fundamental Base of Geographic Data (ZABAGED) and vector datasets of the route of line of underground engineering networks. The aim is the mining of the maximum information from the raster image of orthophoto and its transfer to the database and vector form. The advantage of workflow is a high degree of automation of the whole process and the efficiency of use especially in large areas. The workflow was tested in the project of data analysis of storage of gas facilities under certain types of terrain surface in the Czech Republic (CR). The authors solved this project for the GasNet, Ltd. Company which is a part of a RWE group in the Czech Republic. Input data were datasets of orthophoto with a resolution of 25 cm/pixel, layers of communications of ZABAGED CR and vector sets of the route of line of underground engineering networks. Due to the territorial coverage of the CR with the area of 64,350 km2, these were massive tasks with total data volume of 500 GB. The data analysis was carried out in the assigned created application in Python language with support for ESRI libraries and also in ArcGIS 10.0 environment. The results demonstrated the high efficiency of the workflow and the low error rate in the range of 2% - 3% was achieved over the whole modelled area.

Klíčová slova

klasifikace obrazu, prostorové analýzy, GIS

Rok RIV

2015

Vydáno

01.12.2015

Nakladatel

American Scientific Publishers

Místo

American Scientific Publishers, 26650 The Old Road, Suite 208 ,Valencia, California 91381-0751, USA

Strany od

3680

Strany do

3683

Strany počet

4

URL

BibTex


@article{BUT122900,
 author="Dalibor {Bartoněk} and Jiří {Bureš} and Irena {Opatřilová}",
 title="Workflow for Analysis of Enormous Amounts of Geographical Data",
 annote="The article describes the workflow of data analysis of the storage of underground utilities under certain types of terrain surfaces on extensive territories. The process of data analysis that is based on the classification uses raster datasets of orthophoto, vector datasets of Fundamental Base of Geographic Data (ZABAGED) and vector datasets of the route of line of underground engineering networks. The aim is the mining of the maximum information from the raster image of orthophoto and its transfer to the database and vector form. The advantage of workflow is a high degree of automation of the whole process and the efficiency of use especially in large areas. The workflow was tested in the project of data analysis of storage of gas facilities under certain types of terrain surface in the Czech Republic (CR). The authors solved this project for the GasNet, Ltd. Company which is a part of a RWE group in the Czech Republic. Input data were datasets of orthophoto with a resolution of 25 cm/pixel, layers of communications of ZABAGED CR and vector sets of the route of line of underground engineering networks. Due to the territorial coverage of the CR with the area of 64,350 km2, these were massive tasks with total data volume of 500 GB. The data analysis was carried out in the assigned created application in Python language with support for ESRI libraries and also in ArcGIS 10.0 environment. The results demonstrated the high efficiency of the workflow and the low error rate in the range of 2% - 3% was achieved over the whole modelled area.",
 address="American Scientific Publishers",
 chapter="122900",
 doi="10.1166/asl.2015.6540",
 howpublished="online",
 institution="American Scientific Publishers",
 number="12",
 volume="21",
 year="2015",
 month="december",
 pages="3680--3683",
 publisher="American Scientific Publishers",
 type="journal article"
}