Detail publikace

Význam všeobecného vzdělávání v kultivaci osobnosti studentů technické univerzity

LINDR, J.

Originální název

Význam všeobecného vzdělávání v kultivaci osobnosti studentů technické univerzity

Český název

Význam všeobecného vzdělávání v kultivaci osobnosti studentů technické univerzity

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Úkolem vysokých škol je vychovat všestranně kultivovaného absolventa schopného se úspěšně začlenit do pracovního i osobního ţivota. Modernizace, efektivita, inovace a proces zkvalitňování výuky přináší školám nové výzvy k tomu, aby reagovaly na měnící se potřeby doby. Jednou z klíčových otázek řešení dichotomie mezi všeobecností a odborností je začlenění společenskovědních předmětů a soft skills do akademických studijních plánů. Příspěvek řeší jak teoretické vymezení problematiky všestranného rozvoje, tak zkušenosti s výukou společenskovědních předmětů na Fakultě stavební VUT v Brně prostřednictvím zpětnovazebního hodnocení výuky se zacílením na vybrané předměty. Ukazuje se, že studenti vnímají přínos společenskovědních předmětů jako lehce nadprůměrný. Vítají zejména ty společenskovědní předměty, které mají přímou souvislost s jejich studovaným oborem a také odbornou specializací.

Český abstrakt

Úkolem vysokých škol je vychovat všestranně kultivovaného absolventa schopného se úspěšně začlenit do pracovního i osobního ţivota. Modernizace, efektivita, inovace a proces zkvalitňování výuky přináší školám nové výzvy k tomu, aby reagovaly na měnící se potřeby doby. Jednou z klíčových otázek řešení dichotomie mezi všeobecností a odborností je začlenění společenskovědních předmětů a soft skills do akademických studijních plánů. Příspěvek řeší jak teoretické vymezení problematiky všestranného rozvoje, tak zkušenosti s výukou společenskovědních předmětů na Fakultě stavební VUT v Brně prostřednictvím zpětnovazebního hodnocení výuky se zacílením na vybrané předměty. Ukazuje se, že studenti vnímají přínos společenskovědních předmětů jako lehce nadprůměrný. Vítají zejména ty společenskovědní předměty, které mají přímou souvislost s jejich studovaným oborem a také odbornou specializací.

Klíčová slova

Všestranný rozvoj studenta, klíčové kompetence, společenskovědní předměty, hodnocení kvality výuky, modernizace vzdělávání, všeobecnost a odbornost

Vydáno

18.09.2015

Nakladatel

FVT TUKE Košice

Místo

Prešov

ISBN

978-80-553-2194-3

Kniha

K vybraným aspektom technologického vzdelávania na začiatku tretieho tisícročia

Číslo edice

1

Strany od

13

Strany do

17

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT121009,
 author="Jaroslav {Lindr}",
 title="Význam všeobecného vzdělávání v kultivaci osobnosti studentů technické univerzity",
 annote="Úkolem vysokých škol je vychovat všestranně kultivovaného absolventa schopného se úspěšně začlenit do pracovního i osobního ţivota. Modernizace, efektivita, inovace a proces zkvalitňování výuky přináší školám nové výzvy k tomu, aby reagovaly na měnící se potřeby doby. Jednou z klíčových otázek řešení dichotomie mezi všeobecností a odborností je začlenění společenskovědních předmětů a soft skills do akademických studijních plánů. Příspěvek řeší jak teoretické vymezení problematiky všestranného rozvoje, tak zkušenosti s výukou společenskovědních předmětů na Fakultě stavební VUT v Brně prostřednictvím zpětnovazebního hodnocení výuky se zacílením na vybrané předměty. Ukazuje se, že studenti vnímají přínos společenskovědních předmětů jako lehce nadprůměrný. Vítají zejména ty společenskovědní předměty, které mají přímou souvislost s jejich studovaným oborem a také odbornou specializací.",
 address="FVT TUKE Košice",
 booktitle="K vybraným aspektom technologického vzdelávania na začiatku tretieho tisícročia",
 chapter="121009",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="FVT TUKE Košice",
 year="2015",
 month="september",
 pages="13--17",
 publisher="FVT TUKE Košice",
 type="conference paper"
}