Detail publikace

Detekce a monitoring invazních druhů pomocí bezpilotního systému

Brůna, J., Müllerová, J., DVOŘÁK, P., Bartaloš, P.

Originální název

Detekce a monitoring invazních druhů pomocí bezpilotního systému

Český název

Detekce a monitoring invazních druhů pomocí bezpilotního systému

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Rostlinné invaze představují výrazný fenomén doprovázející změny naší krajiny v posledních desetiletích. Jsou reálnou hrozbou jak pro druhovou bohatost ekosystémů, tak i pro zemědělské, rekreační i další funkce krajiny, a mohou být i zdraví škodlivé (popáleniny či alergie). V souvislosti s globálními změnami, které mnohým nepůvodním druhům prospívají, problém invazí narůstá a tím se zvyšuje i ekonomický dopad na společnost, což dokládá též zvýšená pozornost na národní, evropské i světové úrovni. Vzhledem ke svému charakteru představují invaze komplexní problém, který je nutno řešit na úrovni krajiny. Pravidelný a přesný monitoring a informace o prostorové struktuře invazí jsou nezbytným nástrojem k efektivnímu řešení problému. Takový monitoring by měl být dostatečně přesný, efektivní a finančně nenáročný. Především u bylin může být limitující prostorové rozlišení dostupných satelitních dat a malá flexibilita jejich pořizování (krátké období vegetační aktivity, kdy je rostlina na snímcích dostatečně rozlišitelná). Letecké snímkování je o něco flexibilnější, ale poměrně nákladné. Rozvoj bezpilotních systémů v posledních letech vedl ke snížení pořizovacích nákladů a rozvoj digitálních senzorů spolu s nárůstem výkonu počítačů umožnil získávat georeferencované snímky s extrémně vysokým rozlišením (např. 3 cm) za zlomek ceny leteckých snímků. V probíhajícím projektu TAČR TA04020455 (2014 - 2017), kterého se účastní kromě Botanického ústavu i firma GISAT a Letecký ústav VUT Brno, se věnujeme možnostem detekce a monitoringu vybraných invazních druhů rostlin (bolševník velkolepý, křídlatka japonská, sachalinská & česká, pajasan žláznatý a trnovník akát). Všechny patří mezi sto nejhorších invazních druhů dle evropské databáze invazních druhů DAISIE a představují významná rizika pro naši společnost (ohrožují zdraví, krajinu, ekosystémy a biodiverzitu). Jedním z cílů projektu je vývoj funkčního vzorku dedikovaného bezpilotního systému, vycházejícího z letounů s pevnou nosnou plochou vyvinutých VUT v Brně. Systém bude modifikován tak, aby poskytoval potřebná data v odpovídajícím prostorovém a spektrálním rozlišení a umožnil flexibilní snímkování v kritických fenologických fázích sledovaných druhů. Data z bezpilotního prostředku poslouží spolu s daty družicovými a daty z konvenčního leteckého snímkování jako vstup do ucelené metodiky pro včasnou detekci a monitoring invazních druhů za využití pokročilých metod dálkového průzkumu Země.

Český abstrakt

Rostlinné invaze představují výrazný fenomén doprovázející změny naší krajiny v posledních desetiletích. Jsou reálnou hrozbou jak pro druhovou bohatost ekosystémů, tak i pro zemědělské, rekreační i další funkce krajiny, a mohou být i zdraví škodlivé (popáleniny či alergie). V souvislosti s globálními změnami, které mnohým nepůvodním druhům prospívají, problém invazí narůstá a tím se zvyšuje i ekonomický dopad na společnost, což dokládá též zvýšená pozornost na národní, evropské i světové úrovni. Vzhledem ke svému charakteru představují invaze komplexní problém, který je nutno řešit na úrovni krajiny. Pravidelný a přesný monitoring a informace o prostorové struktuře invazí jsou nezbytným nástrojem k efektivnímu řešení problému. Takový monitoring by měl být dostatečně přesný, efektivní a finančně nenáročný. Především u bylin může být limitující prostorové rozlišení dostupných satelitních dat a malá flexibilita jejich pořizování (krátké období vegetační aktivity, kdy je rostlina na snímcích dostatečně rozlišitelná). Letecké snímkování je o něco flexibilnější, ale poměrně nákladné. Rozvoj bezpilotních systémů v posledních letech vedl ke snížení pořizovacích nákladů a rozvoj digitálních senzorů spolu s nárůstem výkonu počítačů umožnil získávat georeferencované snímky s extrémně vysokým rozlišením (např. 3 cm) za zlomek ceny leteckých snímků. V probíhajícím projektu TAČR TA04020455 (2014 - 2017), kterého se účastní kromě Botanického ústavu i firma GISAT a Letecký ústav VUT Brno, se věnujeme možnostem detekce a monitoringu vybraných invazních druhů rostlin (bolševník velkolepý, křídlatka japonská, sachalinská & česká, pajasan žláznatý a trnovník akát). Všechny patří mezi sto nejhorších invazních druhů dle evropské databáze invazních druhů DAISIE a představují významná rizika pro naši společnost (ohrožují zdraví, krajinu, ekosystémy a biodiverzitu). Jedním z cílů projektu je vývoj funkčního vzorku dedikovaného bezpilotního systému, vycházejícího z letounů s pevnou nosnou plochou vyvinutých VUT v Brně. Systém bude modifikován tak, aby poskytoval potřebná data v odpovídajícím prostorovém a spektrálním rozlišení a umožnil flexibilní snímkování v kritických fenologických fázích sledovaných druhů. Data z bezpilotního prostředku poslouží spolu s daty družicovými a daty z konvenčního leteckého snímkování jako vstup do ucelené metodiky pro včasnou detekci a monitoring invazních druhů za využití pokročilých metod dálkového průzkumu Země.

Klíčová slova

invazní druhy, dálkový průzkum, monitoring, eradikace, management, detekce

Vydáno

27.02.2015

Nakladatel

MendelU

Místo

Brno

ISBN

978-80-7509-250-2

Kniha

Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství

Edice

MendelU conference proceedings

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

15

Strany počet

15

BibTex


@inproceedings{BUT120940,
 author="Petr {Dvořák}",
 title="Detekce a monitoring invazních druhů pomocí bezpilotního systému",
 annote="Rostlinné invaze představují výrazný fenomén doprovázející změny naší krajiny v posledních desetiletích. Jsou reálnou hrozbou jak pro druhovou bohatost ekosystémů, tak i pro zemědělské, rekreační i další funkce krajiny, a mohou být i zdraví škodlivé (popáleniny či alergie). V souvislosti s globálními změnami, které mnohým nepůvodním druhům prospívají, problém invazí narůstá a tím se zvyšuje i ekonomický dopad na společnost, což dokládá též zvýšená pozornost na národní, evropské i světové úrovni. Vzhledem ke svému charakteru představují invaze komplexní problém, který je nutno řešit na úrovni krajiny. Pravidelný a přesný monitoring a informace o prostorové struktuře invazí jsou nezbytným nástrojem k efektivnímu řešení problému. 
Takový monitoring by měl být dostatečně přesný, efektivní a finančně nenáročný. Především u bylin může být limitující prostorové rozlišení dostupných satelitních dat a malá flexibilita jejich pořizování (krátké období vegetační aktivity, kdy je rostlina na snímcích dostatečně rozlišitelná). Letecké snímkování je o něco flexibilnější, ale poměrně nákladné. Rozvoj bezpilotních systémů v posledních letech vedl ke snížení pořizovacích nákladů a rozvoj digitálních senzorů spolu s nárůstem výkonu počítačů umožnil získávat georeferencované snímky s extrémně vysokým rozlišením (např. 3 cm) za zlomek ceny leteckých snímků.
V probíhajícím projektu TAČR TA04020455 (2014 - 2017), kterého se účastní kromě Botanického ústavu i firma GISAT a Letecký ústav VUT Brno, se věnujeme možnostem detekce a monitoringu vybraných invazních druhů rostlin (bolševník velkolepý, křídlatka japonská, sachalinská & česká, pajasan žláznatý a trnovník akát). Všechny patří mezi sto nejhorších invazních druhů dle evropské databáze invazních druhů DAISIE a představují významná rizika pro naši společnost (ohrožují zdraví, krajinu, ekosystémy a biodiverzitu).
Jedním z cílů projektu je vývoj funkčního vzorku dedikovaného bezpilotního systému, vycházejícího z letounů s pevnou nosnou plochou vyvinutých VUT v Brně. Systém bude modifikován tak, aby poskytoval potřebná data v odpovídajícím prostorovém a spektrálním rozlišení a umožnil flexibilní snímkování v kritických fenologických fázích sledovaných druhů. Data z bezpilotního prostředku poslouží spolu s daty družicovými a daty z konvenčního leteckého snímkování jako vstup do ucelené metodiky pro včasnou detekci a monitoring invazních druhů za využití pokročilých metod dálkového průzkumu Země.
",
 address="MendelU",
 booktitle="Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství",
 chapter="120940",
 edition="MendelU conference proceedings",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="MendelU",
 year="2015",
 month="february",
 pages="1--15",
 publisher="MendelU",
 type="conference paper"
}