Detail publikace

Dielektrické chování vysokoteplotní slídové izolace vystavené elektrickému namáhání

LIEDERMANN, K., FRK, M.

Originální název

Dielectric Behaviour of High-Temperature Mica Insulation Exposed to Electrical Stress

Český název

Dielektrické chování vysokoteplotní slídové izolace vystavené elektrickému namáhání

Anglický název

Dielectric Behaviour of High-Temperature Mica Insulation Exposed to Electrical Stress

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The paper deals with dielectric studies of aging phenomena in commercially used high-temperature mica insulations. Insulation samples stressed by electric fields ranging from 10 kV/mm to 16,7 kV/mm were aged for up to 280 hours. The objective of the analysis was to examine whether the electrical breakdown, which is a pronounced localized event, is preceded by changes of bulk material properties – frequency and temperature dependence of the complex permittivity. The measurements carried out so far show the presence of at least one relaxation process and one conduction process. Both mechanisms depend strongly on temperature but they seem to be very little affected by electrical stress. Experimental results are analyzed and their potential implications for material diagnostics are discussed.

Český abstrakt

Předmětem článku je studim - pomocí dielektrické relaxační spektroskopie - jevů při stárnutí komerčně používaných vysokoteplotních slídových izolací. Vzorky izolací byly vystaveny stárnutí působením elektrického pole o intenzitě 10 kV/mm až 16,7 kV/mm po dobu až 280. Cílem analýzy bylo prostudovat, zda elektrickému průrazu, což je vysloveně lokální jev, předcházejí změny objemových vlastností materiálu – konkrétně frekvenční a teplotní závislosti komplexní permitivity. Dosud provedená měření vykazují přítomnost minimálně jednoho relaxačního procesu a jednoho vodivostního procesu. Oba mechanismy závisejí silně na teplotě; zdá se ovšem, že jsou pouze velice málo olivněny elektrickým namáháním. Jsou analyzovány experimentální výsledky a jejich poteciální implikace pro diagnostiku materiálů.

Anglický abstrakt

The paper deals with dielectric studies of aging phenomena in commercially used high-temperature mica insulations. Insulation samples stressed by electric fields ranging from 10 kV/mm to 16,7 kV/mm were aged for up to 280 hours. The objective of the analysis was to examine whether the electrical breakdown, which is a pronounced localized event, is preceded by changes of bulk material properties – frequency and temperature dependence of the complex permittivity. The measurements carried out so far show the presence of at least one relaxation process and one conduction process. Both mechanisms depend strongly on temperature but they seem to be very little affected by electrical stress. Experimental results are analyzed and their potential implications for material diagnostics are discussed.

Rok RIV

2004

Vydáno

11.11.2004

Nakladatel

Department of Physics, FEEC, Brno University of Technology

Místo

Brno

ISBN

80-7355-024-5

Kniha

Proceedings of the conference NTF 2004 (New Trends in Physics)

Číslo edice

1

Strany od

68

Strany do

71

Strany počet

4

URL

technické knihovny

BibTex


@inproceedings{BUT12073,
 author="Karel {Liedermann} and Martin {Frk}",
 title="Dielectric Behaviour of High-Temperature Mica Insulation Exposed to Electrical Stress",
 annote="The paper deals with dielectric studies of aging phenomena in commercially used high-temperature mica insulations. Insulation samples stressed by electric fields ranging from 10 kV/mm to 16,7 kV/mm were aged for up to 280 hours. The objective of the analysis was to examine whether the electrical breakdown, which is a pronounced localized event, is preceded by changes of bulk material properties – frequency and temperature dependence of the complex permittivity. The measurements carried out so far show the presence of at least one relaxation process and one conduction process. Both mechanisms depend strongly on temperature but they seem to be very little affected by electrical stress. Experimental results are analyzed and their potential implications for material diagnostics are discussed.",
 address="Department of Physics, FEEC, Brno University of Technology",
 booktitle="Proceedings of the conference NTF 2004 (New Trends in Physics)",
 chapter="12073",
 institution="Department of Physics, FEEC, Brno University of Technology",
 year="2004",
 month="november",
 pages="68",
 publisher="Department of Physics, FEEC, Brno University of Technology",
 type="conference paper"
}