Detail publikace

Montážní a propojovací technologie

STARÝ, J., ZATLOUKAL, M.

Originální název

Montážní a propojovací technologie

Český název

Montážní a propojovací technologie

Typ

skriptum

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Učební materiál je určen pro studenty magisterského studia. Rozebírá montáţní a propojovací technologie podle úrovní propojení a soustředí se zejména na montáţní a propojovací technologie 2. úrovně. Důraz je kladen do oblasti vícevrstvých DPS, HDI a perspektivních systémů s „vnořenými součástkami― tzv. embedded systémy. Z oblastí realizace spoje je podrobněji rozebírána problematika pájeného spoje, lepeného spoje a mechanicky montovaného spoje. Pozornost je věnována i problematice chemie pro montáţní technologie, otázkám čistění a koroze montáţních a propojovacích struktur. Předloţený materiál se snaţí podchytit současnou úroveň montáţních a propojovacích struktur a inspirovat k praktické realizaci v praxi. Připomínky k dalšímu zlepšení studijního materiálu jsou vítány.

Český abstrakt

Učební materiál je určen pro studenty magisterského studia. Rozebírá montáţní a propojovací technologie podle úrovní propojení a soustředí se zejména na montáţní a propojovací technologie 2. úrovně. Důraz je kladen do oblasti vícevrstvých DPS, HDI a perspektivních systémů s „vnořenými součástkami― tzv. embedded systémy. Z oblastí realizace spoje je podrobněji rozebírána problematika pájeného spoje, lepeného spoje a mechanicky montovaného spoje. Pozornost je věnována i problematice chemie pro montáţní technologie, otázkám čistění a koroze montáţních a propojovacích struktur. Předloţený materiál se snaţí podchytit současnou úroveň montáţních a propojovacích struktur a inspirovat k praktické realizaci v praxi. Připomínky k dalšímu zlepšení studijního materiálu jsou vítány.

Klíčová slova

Plošné spoje, ppovrchová montáž, propojovací technologie

Vydáno

27.03.2015

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

272

Strany počet

272

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT120492,
  author="Jiří {Starý} and Miroslav {Zatloukal}",
  title="Montážní a propojovací technologie",
  annote="Učební materiál je určen pro studenty magisterského studia. Rozebírá montáţní a propojovací technologie podle úrovní propojení a soustředí se zejména na montáţní a propojovací technologie 2. úrovně. Důraz je kladen do oblasti vícevrstvých DPS, HDI a perspektivních systémů s „vnořenými součástkami― tzv. embedded systémy. Z oblastí realizace spoje je podrobněji rozebírána problematika pájeného spoje, lepeného spoje a mechanicky montovaného spoje. Pozornost je věnována i problematice chemie pro montáţní technologie, otázkám čistění a koroze montáţních a propojovacích struktur. Předloţený materiál se snaţí podchytit současnou úroveň montáţních a propojovacích struktur a inspirovat k praktické realizaci v praxi. Připomínky k dalšímu zlepšení studijního materiálu jsou vítány.",
  chapter="120492",
  howpublished="online",
  year="2015",
  month="march",
  pages="1--272",
  type="course reader"
}