Detail publikace

Generování vodíku pulzní elektrolýzou

POLÁČIK, J. BRÁZDIL, M. POSPÍŠIL, J.

Originální název

Generování vodíku pulzní elektrolýzou

Český název

Generování vodíku pulzní elektrolýzou

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Elektrolýzy vody je známy spôsob výroby vodíka, avšak pri bežných podmienkach dosahuje pomerne nízku účinnosť. Jednou z možností jej zvyšovania je namiesto jednosmerného elektrického prúdu zaviesť do elektrolyzéra prerušovaný prúd s frekvenciou prerušovania 40 Hz až niekoľko desiatok kilohertzov. To prináša efektívnejšie využitie elektrickej energie pri rozklade vody na vodík a kyslík. Článok pojednáva o možnostiach a praktických dôsledkoch využívania prerušovaného elektrického prúdu pri elektrolýze. Podáva výsledky prevedeného experimentu a porovnáva dosiahnutú účinnosť procesu s klasickou elektrolýzou jednosmerným prúdom pri rovnakých podmienkach. Poukazuje na prínos uvedeného spôsobu elektrolýzy, ktorým je zvýšenie efektivity.

Český abstrakt

Elektrolýzy vody je známy spôsob výroby vodíka, avšak pri bežných podmienkach dosahuje pomerne nízku účinnosť. Jednou z možností jej zvyšovania je namiesto jednosmerného elektrického prúdu zaviesť do elektrolyzéra prerušovaný prúd s frekvenciou prerušovania 40 Hz až niekoľko desiatok kilohertzov. To prináša efektívnejšie využitie elektrickej energie pri rozklade vody na vodík a kyslík. Článok pojednáva o možnostiach a praktických dôsledkoch využívania prerušovaného elektrického prúdu pri elektrolýze. Podáva výsledky prevedeného experimentu a porovnáva dosiahnutú účinnosť procesu s klasickou elektrolýzou jednosmerným prúdom pri rovnakých podmienkach. Poukazuje na prínos uvedeného spôsobu elektrolýzy, ktorým je zvýšenie efektivity.

Klíčová slova

vodík, elektrolýza vody, pulzy, frekvencia

Rok RIV

2015

Vydáno

30.09.2015

Nakladatel

VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5286-2

Kniha

ENERGIE Z BIOMASY XVI Sborník příspěvků z konference

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

93

Strany do

99

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT120142,
 author="Ján {Poláčik} and Marian {Brázdil} and Jiří {Pospíšil}",
 title="Generování vodíku pulzní elektrolýzou",
 annote="Elektrolýzy vody je známy spôsob výroby vodíka, avšak pri bežných podmienkach dosahuje pomerne nízku účinnosť. Jednou z možností jej zvyšovania je namiesto jednosmerného elektrického prúdu zaviesť do elektrolyzéra prerušovaný prúd s frekvenciou prerušovania 40 Hz až niekoľko desiatok kilohertzov. To prináša efektívnejšie využitie elektrickej energie pri rozklade vody na vodík a kyslík. Článok pojednáva o možnostiach a praktických dôsledkoch využívania prerušovaného elektrického prúdu pri elektrolýze. Podáva výsledky prevedeného experimentu a porovnáva dosiahnutú účinnosť procesu s klasickou elektrolýzou jednosmerným prúdom pri rovnakých podmienkach. Poukazuje na prínos uvedeného spôsobu elektrolýzy, ktorým je zvýšenie efektivity.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="ENERGIE Z BIOMASY XVI
Sborník příspěvků z konference",
 chapter="120142",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="VUT v Brně",
 year="2015",
 month="september",
 pages="93--99",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}