Detail publikace

POŽADAVKY NA SLOŽKY BETONU, BETONY, JEJICH ZPRACOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ

BROŽOVSKÝ, J.

Originální název

POŽADAVKY NA SLOŽKY BETONU, BETONY, JEJICH ZPRACOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ

Český název

POŽADAVKY NA SLOŽKY BETONU, BETONY, JEJICH ZPRACOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Technické kvalitativní podmínky Českých drah, státní organizace ( dále i TKP ČD) kapitola 17 – Betony pro konstrukce, třetí aktualizované vydání vychází ze zaváděných evropských norem ČSN EN 206 -1 „Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“, ČSN P ENV 13670 - 1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení a příslušných souvisejících norem. Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu ustanovení, definic, pokynů a doporučení uvedených v TKP kapitola 1 - Všeobecně. Současně je třeba dodržovat platné české technické normy.

Český abstrakt

Technické kvalitativní podmínky Českých drah, státní organizace ( dále i TKP ČD) kapitola 17 – Betony pro konstrukce, třetí aktualizované vydání vychází ze zaváděných evropských norem ČSN EN 206 -1 „Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“, ČSN P ENV 13670 - 1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení a příslušných souvisejících norem. Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu ustanovení, definic, pokynů a doporučení uvedených v TKP kapitola 1 - Všeobecně. Současně je třeba dodržovat platné české technické normy.

Rok RIV

2004

Vydáno

01.01.2004

Nakladatel

Česká betonářská společnost ČSSI

Místo

Praha

ISBN

80-239-2217-3

Kniha

TKP-ČD kapitoly 17 a 18

Strany od

25

Strany do

36

Strany počet

12

BibTex


@inproceedings{BUT11983,
 author="Jiří {Brožovský}",
 title="POŽADAVKY NA SLOŽKY BETONU, BETONY, JEJICH ZPRACOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ",
 annote="Technické kvalitativní podmínky Českých drah, státní organizace ( dále i TKP ČD) kapitola 17 – Betony pro konstrukce, třetí aktualizované vydání vychází ze zaváděných evropských norem ČSN EN 206 -1 „Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda“, ČSN P ENV 13670 - 1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení a příslušných souvisejících norem. 
Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu ustanovení, definic, pokynů a doporučení uvedených v TKP kapitola 1 - Všeobecně. Současně je třeba dodržovat platné české technické normy.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="TKP-ČD kapitoly 17 a 18",
 chapter="11983",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2004",
 month="january",
 pages="25",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}