Detail publikace

Odolnost past alkalicky aktivované strusky částečně nahrazené popílkem vůči chloridům

PAŘÍZEK, L. BÍLEK, V. BŘEZINA, M.

Originální název

Chloride Resistance of Alkali Activated Slag Pastes with Fly Ash Replacement

Český název

Odolnost past alkalicky aktivované strusky částečně nahrazené popílkem vůči chloridům

Anglický název

Chloride Resistance of Alkali Activated Slag Pastes with Fly Ash Replacement

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

High energy requirements due to producing of Portland cement leads to a tendency to use secondary raw materials or completely new kind of materials. One of the possibilities is using the materials based on alkali activated slag (AAS). In this paper the influence of partial replacement of ground granulated blast furnace slag by fly ash in AAS pastes on mechanical properties and porosity of was investigated. For practical applications it is also necessary to know their resistance to environment such as salty water. Chloride resistance was investigated by setting the experiment as external chloride attack and measuring the changes of mechanical properties, porosity and composition of the pastes.

Český abstrakt

Vysoké energetické požadavky při výrobě Portlandského cementu vedou k tendenci využívat sekundární suroviny, či vyvíjet úplně nové materiály. Jednou z možností je využití materiálů na základě alkalicky aktivované strusky. V tomto příspěvku je popsán vliv částečné náhrady granulované strusky popílkem a vliv této náhrady na mechanické vlastnosti a porositu past. Pro praktické využité je také nezbytné znát odolnost vůči okolí jako nápříklad vůči slané vodě. Odolnost proti chloridů byla tedy testována pomocí vystavení externího působení roztoku chloridů a změnou následných mechanických vlastností a porosity past.

Anglický abstrakt

High energy requirements due to producing of Portland cement leads to a tendency to use secondary raw materials or completely new kind of materials. One of the possibilities is using the materials based on alkali activated slag (AAS). In this paper the influence of partial replacement of ground granulated blast furnace slag by fly ash in AAS pastes on mechanical properties and porosity of was investigated. For practical applications it is also necessary to know their resistance to environment such as salty water. Chloride resistance was investigated by setting the experiment as external chloride attack and measuring the changes of mechanical properties, porosity and composition of the pastes.

Vydáno

02.04.2016

Nakladatel

Trans Tech Publications

Místo

Švýcarsko

Strany od

98

Strany do

104

Strany počet

6