Detail publikace

Monitorování stavu valivých ložisek pomocí metody akustické emise

NOHÁL, L. MAZAL, P.

Originální název

Monitorování stavu valivých ložisek pomocí metody akustické emise

Český název

Monitorování stavu valivých ložisek pomocí metody akustické emise

Anglický název

Condition monitoring of rolling bearings using acoustic emission method

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Diagnostika a monitorování stavu valivých ložisek patří v současné době ke standardním službám. Pokud známe aktuální provozní podmínky valivých ložisek, jsme schopni predikovat jejich životnost. Monitorování ložisek v provozu přináší jejich výrobcům také neocenitelné informace, které by šlo pomocí experimentů jen těžko získat, nebo za vynaložení enormních nákladů. Pro monitorování stavu se v praxi využívá několik metod. Nejčastěji vibrodiagnostika, případně kombinovaná, v závislosti na aplikaci, s tribodiagnostikou a termografií. U pomaloběžných ložisek nachází uplatnění i metoda akustické emise, která je schopna detekovat pulsy s menší energií. Toho lze využít také pro detekci změny režimu mazání a případně kontaminace maziva.

Český abstrakt

Diagnostika a monitorování stavu valivých ložisek patří v současné době ke standardním službám. Pokud známe aktuální provozní podmínky valivých ložisek, jsme schopni predikovat jejich životnost. Monitorování ložisek v provozu přináší jejich výrobcům také neocenitelné informace, které by šlo pomocí experimentů jen těžko získat, nebo za vynaložení enormních nákladů. Pro monitorování stavu se v praxi využívá několik metod. Nejčastěji vibrodiagnostika, případně kombinovaná, v závislosti na aplikaci, s tribodiagnostikou a termografií. U pomaloběžných ložisek nachází uplatnění i metoda akustické emise, která je schopna detekovat pulsy s menší energií. Toho lze využít také pro detekci změny režimu mazání a případně kontaminace maziva.

Anglický abstrakt

Diagnostics and condition monitoring of rolling bearings is currently one of the standard services. If you know the current operating condition of rolling bearings, we are able to predict their life. Monitoring of bearings during operation give their manufacturers invaluable information, that would be difficult to obtain through experiments, or by incurring enormous costs. In practice the several methods is used for the condition monitoring, Most often vibrodiagnostics or combined, depending on the application, with tribodiagnostics and thermography. The acoustic emission method is applied for slow-speed bearing, because it is able to detect pulses with less energy. This can be also used to detect changes in friction regimes and lubricant contamination.

Klíčová slova

akustická emise, kontaktní únava, pitting, zkoušky trvanlivosti

Rok RIV

2015

Vydáno

03.11.2015

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s ČNDT

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5280-0

Kniha

NDE for Safety / Defektoskopie 2015

Edice

2015

Číslo edice

první

Strany od

91

Strany do

94

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT118839,
 author="Libor {Nohál} and Pavel {Mazal}",
 title="Monitorování stavu valivých ložisek pomocí metody akustické emise",
 annote="Diagnostika a monitorování stavu valivých ložisek patří v současné době ke standardním službám. Pokud známe aktuální provozní podmínky valivých ložisek, jsme schopni predikovat jejich životnost. Monitorování ložisek v provozu přináší jejich výrobcům také neocenitelné informace, které by šlo pomocí experimentů jen těžko získat, nebo za vynaložení enormních nákladů. Pro monitorování stavu se v praxi využívá několik metod. Nejčastěji vibrodiagnostika, případně kombinovaná, v závislosti na aplikaci, s tribodiagnostikou a termografií. U pomaloběžných ložisek nachází uplatnění i metoda akustické emise, která je schopna detekovat pulsy s menší energií. Toho lze využít také pro detekci změny režimu mazání a případně kontaminace maziva.",
 address="Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s ČNDT",
 booktitle="NDE for Safety / Defektoskopie 2015",
 chapter="118839",
 edition="2015",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s ČNDT",
 year="2015",
 month="november",
 pages="91--94",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně ve spolupráci s ČNDT",
 type="conference paper"
}