Detail publikace

Korekce vlivu plastizace při vyhodnocení zbytkové napjatosti metodou vrtání otvoru

NÁVRAT, T. VLK, M. PEČ, M. HOUFEK, L. PETRUŠKA, J.

Originální název

Korekce vlivu plastizace při vyhodnocení zbytkové napjatosti metodou vrtání otvoru

Český název

Korekce vlivu plastizace při vyhodnocení zbytkové napjatosti metodou vrtání otvoru

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Jednou z nejčastěji používaných metod pro zjišťování zbytkových napětí je polodestruktivní metoda vrtání otvoru (hole-drilling). Vyvrtáním (slepého nebo průchozího) otvoru dochází k přerozdělení zbytkových napětí v oblasti kolem otvoru. Uvolněné deformace pak jsou snímány tenzometrickou růžicí, tvořenou obvykle třemi odporovými mřížkami. Pomocí kalibračních konstant stanovených metodou konečných prvků lze potom určit velikosti hlavních zbytkových napětí a odpovídající hlavní směry. Nutnou podmínkou je existence elastického stavu napjatosti ve vyšetřované oblasti.

Český abstrakt

Jednou z nejčastěji používaných metod pro zjišťování zbytkových napětí je polodestruktivní metoda vrtání otvoru (hole-drilling). Vyvrtáním (slepého nebo průchozího) otvoru dochází k přerozdělení zbytkových napětí v oblasti kolem otvoru. Uvolněné deformace pak jsou snímány tenzometrickou růžicí, tvořenou obvykle třemi odporovými mřížkami. Pomocí kalibračních konstant stanovených metodou konečných prvků lze potom určit velikosti hlavních zbytkových napětí a odpovídající hlavní směry. Nutnou podmínkou je existence elastického stavu napjatosti ve vyšetřované oblasti.

Klíčová slova

plastizace; zbytková napjatost; metoda vrtání otvoru

Rok RIV

2015

Vydáno

26.11.2015

ISBN

978-80-87012-56-7

Kniha

Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků

Strany od

47

Strany do

48

Strany počet

2

BibTex


@inproceedings{BUT118836,
  author="Tomáš {Návrat} and Miloš {Vlk} and Michal {Peč} and Lubomír {Houfek} and Jindřich {Petruška}",
  title="Korekce vlivu plastizace při vyhodnocení zbytkové napjatosti metodou vrtání otvoru",
  annote="Jednou z nejčastěji používaných metod pro zjišťování zbytkových napětí je polodestruktivní metoda vrtání otvoru (hole-drilling). Vyvrtáním (slepého nebo průchozího) otvoru dochází k přerozdělení zbytkových napětí v oblasti kolem otvoru. Uvolněné deformace pak jsou snímány tenzometrickou růžicí, tvořenou obvykle třemi odporovými mřížkami. Pomocí kalibračních konstant stanovených metodou konečných prvků lze potom určit velikosti hlavních zbytkových napětí a odpovídající hlavní směry. Nutnou podmínkou je existence elastického stavu napjatosti ve vyšetřované oblasti.",
  booktitle="Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků",
  chapter="118836",
  howpublished="print",
  year="2015",
  month="november",
  pages="47--48",
  type="conference paper"
}