Detail publikace

Ekonomika a ekologie v elektroenergetice

MACHÁČEK, J. PTÁČEK, M.

Originální název

Ekonomika a ekologie v elektroenergetice

Český název

Ekonomika a ekologie v elektroenergetice

Typ

skriptum

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Skripta jsou rozdělena do dvou základních částí. První z nich - ekonomická část - je věnována objasnění základních ekonomických pojmů, jako je časová hodnota peněz, úrokování, inflace, odpisování, struktura a rozdělení nákladů, hodnocení efektivnosti investic a ziskovosti, kalkulacím a v neposlední řadě také problematice emisních povolenek a ekologické stopě. Druhá část - věnovaná ekologii - je koncipována jako méně rozsáhlý výukový materiál, který je zaměřen na zlepšení teoretické a praktické připravenosti studentů, a to v oblasti konkrétně vybraných témat. Teoretická část nabízí vstupní test a kontrolní otázky, jež jsou formulovány z témat napříč celkovou osnovou ekologické části zmíněného kurzu. Obsahem teoretické části je také problematika významných odpadů energetického průmyslu, zejména pak klasifikace odpadů z jaderného průmyslu. Praktická část je zastoupena řešenými příklady z oblasti hodnocení hlukových poměrů či výpočtů koncentrací znečišťujících látek. Dále jsou představeny laboratorní návody, které v sobě implementují nové výukové přístupy, jenž se snaží o významnější interakci studentů s řešenou problematikou v rámci laboratorních cvičení. V návaznosti na to je také představeno zadání studenského semestrálního projektu.

Český abstrakt

Skripta jsou rozdělena do dvou základních částí. První z nich - ekonomická část - je věnována objasnění základních ekonomických pojmů, jako je časová hodnota peněz, úrokování, inflace, odpisování, struktura a rozdělení nákladů, hodnocení efektivnosti investic a ziskovosti, kalkulacím a v neposlední řadě také problematice emisních povolenek a ekologické stopě. Druhá část - věnovaná ekologii - je koncipována jako méně rozsáhlý výukový materiál, který je zaměřen na zlepšení teoretické a praktické připravenosti studentů, a to v oblasti konkrétně vybraných témat. Teoretická část nabízí vstupní test a kontrolní otázky, jež jsou formulovány z témat napříč celkovou osnovou ekologické části zmíněného kurzu. Obsahem teoretické části je také problematika významných odpadů energetického průmyslu, zejména pak klasifikace odpadů z jaderného průmyslu. Praktická část je zastoupena řešenými příklady z oblasti hodnocení hlukových poměrů či výpočtů koncentrací znečišťujících látek. Dále jsou představeny laboratorní návody, které v sobě implementují nové výukové přístupy, jenž se snaží o významnější interakci studentů s řešenou problematikou v rámci laboratorních cvičení. V návaznosti na to je také představeno zadání studenského semestrálního projektu.

Klíčová slova

Finanční matematika; Odpisy; Finanční zprávy; Hodnocení efektivnosti investic; Znečišťování ovzduší; Hluk; Radioaktivní odpady

Vydáno

27.02.2015

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno, Česká republika

Strany od

1

Strany do

197

Strany počet

197

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT118506,
 author="Jan {Macháček} and Michal {Ptáček}",
 title="Ekonomika a ekologie v elektroenergetice",
 annote="Skripta jsou rozdělena do dvou základních částí. První z nich - ekonomická část - je věnována objasnění základních ekonomických pojmů, jako je časová hodnota peněz, úrokování, inflace, odpisování, struktura a rozdělení nákladů, hodnocení efektivnosti investic a ziskovosti, kalkulacím a v neposlední řadě také problematice emisních povolenek a ekologické stopě. Druhá část - věnovaná ekologii - je koncipována jako méně rozsáhlý výukový materiál, který je zaměřen na zlepšení teoretické a praktické připravenosti studentů, a to v oblasti konkrétně vybraných témat. Teoretická část nabízí vstupní test a kontrolní otázky, jež jsou formulovány z témat napříč celkovou osnovou ekologické části zmíněného kurzu. Obsahem teoretické části je také problematika významných odpadů energetického průmyslu, zejména pak klasifikace odpadů z jaderného průmyslu. Praktická část je zastoupena řešenými příklady z oblasti hodnocení hlukových poměrů či výpočtů koncentrací znečišťujících látek. Dále jsou představeny laboratorní návody, které v sobě implementují nové výukové přístupy, jenž se snaží o významnější interakci studentů s řešenou problematikou v rámci laboratorních cvičení. V návaznosti na to je také představeno zadání studenského semestrálního projektu.

",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 chapter="118506",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2015",
 month="february",
 pages="1--197",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="course reader"
}