Detail publikace

Segmentácia ultrazvukových obrazov založená na metóde aktívnych kontúr pre účely registrácie obrazov

HESKO, B.

Originální název

Segmentácia ultrazvukových obrazov založená na metóde aktívnych kontúr pre účely registrácie obrazov

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Tento príspevok popisuje implementáciu metódy pre segmentáciu ultrazvukových obrazov, ktorá je založená na modeloch aktívnych kontúr. Fyzikálny význam týchto metód spočíva v minimalizácii energie počiatočnej krivky. Energia môže byť vyjadrená ako vážený súčet internej a externej energie. Interná energia je závislá čisto na vlastnostiach krivky, zatiaľ čo externá energia je vyjadrená pomocou príznaku získaného z obrazu. Prvá a druhá derivácia je využitá k výpočtu internej energie a Laplacián obrazu slúži pre výpočet externej energie. Celková energia je minimalizovaná iteratívne, pohybom bodov krivky. Dosiahnuté výsledky a pretrvávajúce problémy sú vyhodnotené, naznačujúc možnosti budúcej práce.

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT118339,
 author="Branislav {Hesko}",
 title="Segmentácia ultrazvukových obrazov založená na metóde aktívnych kontúr pre účely registrácie obrazov",
 annote="Tento príspevok popisuje implementáciu metódy pre segmentáciu ultrazvukových obrazov, ktorá je založená na modeloch aktívnych kontúr. Fyzikálny význam týchto metód spočíva v minimalizácii energie počiatočnej krivky. Energia môže byť vyjadrená ako vážený súčet internej a externej energie. Interná energia je závislá čisto na vlastnostiach krivky, zatiaľ čo externá energia je vyjadrená pomocou príznaku získaného z obrazu. Prvá a druhá derivácia je využitá k výpočtu internej energie a Laplacián obrazu slúži pre výpočet externej energie. Celková energia je minimalizovaná iteratívne, pohybom bodov krivky. Dosiahnuté výsledky a pretrvávajúce problémy sú vyhodnotené, naznačujúc možnosti budúcej práce.",
 address="Vysoké učení technické vBrně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 booktitle="Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015",
 chapter="118339",
 edition="2015",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické vBrně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 year="2015",
 month="june",
 pages="206--209",
 publisher="Vysoké učení technické vBrně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 type="conference paper"
}