Detail publikace

Případová studie a srovnání Simpy 3 a OMNeT ++ simulace

OUJEZSKÝ, V. HORVÁTH, T.

Originální název

Case Study and Comparison of SimPy 3 and OMNeT++ Simulation

Český název

Případová studie a srovnání Simpy 3 a OMNeT ++ simulace

Anglický název

Case Study and Comparison of SimPy 3 and OMNeT++ Simulation

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This article presents a case study and comparison of simulations carried out by SimPy 3.0 of Python module and OMNeT++ tool to explore the performance. The target of this comparison is in particular configuration of network for future steps what tools would be good to use. Two simple models of a network were created with Python and C++ language.

Český abstrakt

Tento článek představuje případovou studii a porovnání simulací provedených modulem SimPy 3.0 Python a OMNeT ++. Cílem tohoto srovnání je zejména konfigurace sítě pro budoucí kroky, jaké nástroje by bylo vhodné použít. Oba jednoduché modely sítě byly vytvořeny pomocí jazyka Python a C++.

Anglický abstrakt

This article presents a case study and comparison of simulations carried out by SimPy 3.0 of Python module and OMNeT++ tool to explore the performance. The target of this comparison is in particular configuration of network for future steps what tools would be good to use. Two simple models of a network were created with Python and C++ language.

Klíčová slova

Porovnání, OMNeT ++, síť, Python, SimPy.

Vydáno

27.06.2016

Místo

Vienna, Austria

ISBN

978-1-5090-1287-9

Kniha

Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2016

Strany od

15

Strany do

19

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT118068,
 author="Václav {Oujezský} and Tomáš {Horváth}",
 title="Case Study and Comparison of SimPy 3 and OMNeT++ Simulation",
 annote="This article presents a case study and comparison of simulations carried out by SimPy 3.0 of Python module and
OMNeT++ tool to explore the performance. The target of this comparison is in particular configuration of network for future steps what tools would be good to use. Two simple models of a network were created with Python and C++ language.",
 booktitle="Proceedings of the 39th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2016",
 chapter="118068",
 howpublished="print",
 number="39",
 year="2016",
 month="june",
 pages="15--19",
 type="conference paper"
}