Detail publikace

Ŕízení a stabilizace vlnové délky Ti:Sa laseru a experimentální uspořádání pro optické čerpání atomů rubidia.

BUCHTA, Z., RYCHNOVSKÝ, J., LAZAR, J., BARTUŠEK, K.

Originální název

Ŕízení a stabilizace vlnové délky Ti:Sa laseru a experimentální uspořádání pro optické čerpání atomů rubidia.

Český název

Ŕízení a stabilizace vlnové délky Ti:Sa laseru a experimentální uspořádání pro optické čerpání atomů rubidia.

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Rychle rostoucí zájem o produkci hyperpolarizovaných vzácných plnyů, především 3He a 129Xe pro NMR experimenty, je poháněn potenciálně atraktivními lékařskými aplikacemi. Helium ani xenon nejsou přítomny za normálních okolností v lidském těle, a tak experimenty nejsou ovlivňovány nechtěnými signály. Značný zájem o tuto metodu vznikl možností zobrazení orgánů s nízkým obsahem vody nebo dutých orgánů (tlusté střevo, plíce). Současné konvenční zobrazovací techniky nemohou zaručit dobrý obraz těchto tkání. Popsané aplikace ukazují, že hyperpolarizované vzácné plyny se mohou stát velmi užitečným nástrojem pro neinvazivní vyšetřování např. plicního dýchání, dávající obraz o dynamice nádechu a výdechu, a pro další funkční zobrazování (např. mozek). Jedna ze dvou technik, jak dosáhnout hyperpolarizovaného stavu u vzácných plynů, je na základě spinové výměny mezi atomy rubidia a 129xenonu. Tento článek popisuje způsob optického čerpání rubidiových par pomocí Ti:Sa laseru, což je nezbytné k dosažení hyperpolarizovaného 129Xe.

Český abstrakt

Rychle rostoucí zájem o produkci hyperpolarizovaných vzácných plnyů, především 3He a 129Xe pro NMR experimenty, je poháněn potenciálně atraktivními lékařskými aplikacemi. Helium ani xenon nejsou přítomny za normálních okolností v lidském těle, a tak experimenty nejsou ovlivňovány nechtěnými signály. Značný zájem o tuto metodu vznikl možností zobrazení orgánů s nízkým obsahem vody nebo dutých orgánů (tlusté střevo, plíce). Současné konvenční zobrazovací techniky nemohou zaručit dobrý obraz těchto tkání. Popsané aplikace ukazují, že hyperpolarizované vzácné plyny se mohou stát velmi užitečným nástrojem pro neinvazivní vyšetřování např. plicního dýchání, dávající obraz o dynamice nádechu a výdechu, a pro další funkční zobrazování (např. mozek). Jedna ze dvou technik, jak dosáhnout hyperpolarizovaného stavu u vzácných plynů, je na základě spinové výměny mezi atomy rubidia a 129xenonu. Tento článek popisuje způsob optického čerpání rubidiových par pomocí Ti:Sa laseru, což je nezbytné k dosažení hyperpolarizovaného 129Xe.

Vydáno

03.11.2004

Nakladatel

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická

Místo

Plzeň

ISBN

80-7043-299-3

Kniha

Elektrotechnika a informatika 2004, část druhá, Elektronika

Strany od

95-100

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT11805,
 author="Zdeněk {Buchta} and Jan {Rychnovský} and Josef {Lazar} and Karel {Bartušek}",
 title="Ŕízení a stabilizace vlnové délky Ti:Sa laseru a experimentální uspořádání pro optické čerpání atomů rubidia.",
 annote="Rychle rostoucí zájem o produkci hyperpolarizovaných vzácných plnyů, především 3He a 129Xe pro NMR experimenty, je poháněn potenciálně atraktivními lékařskými aplikacemi. Helium ani xenon nejsou přítomny za normálních okolností v lidském těle, a tak experimenty nejsou ovlivňovány nechtěnými signály. Značný zájem o tuto metodu vznikl možností zobrazení orgánů s nízkým obsahem vody nebo dutých orgánů (tlusté střevo, plíce). Současné konvenční zobrazovací techniky nemohou zaručit dobrý obraz těchto tkání. Popsané aplikace ukazují, že hyperpolarizované vzácné plyny se mohou stát velmi užitečným nástrojem pro neinvazivní vyšetřování např. plicního dýchání, dávající obraz o dynamice nádechu a výdechu, a pro další funkční zobrazování (např. mozek).
Jedna ze dvou technik, jak dosáhnout hyperpolarizovaného stavu u vzácných plynů, je na základě spinové výměny mezi atomy rubidia a 129xenonu. Tento článek popisuje způsob optického čerpání rubidiových par pomocí Ti:Sa laseru, což je nezbytné k dosažení hyperpolarizovaného 129Xe.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická",
 booktitle="Elektrotechnika a informatika 2004, část druhá, Elektronika",
 chapter="11805",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická",
 year="2004",
 month="november",
 pages="95-100",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická",
 type="conference paper"
}