Detail publikace

Rozvoj metod zpracování biomedicínských obrazů

MIKULKA, J.

Originální název

Rozvoj metod zpracování biomedicínských obrazů

Český název

Rozvoj metod zpracování biomedicínských obrazů

Typ

teze habilitační práce

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem habilitační práce je představení návrhu nových metod, případně modifikací současných metod, pro zpracování biomedicínských obrazů a jejich analýzy. Teoretická část práce ukazuje možnosti známých metod předzpracování obrazů, jejich segmentace, případně klasifikace. Vzhledem k rostoucím požadavkům na kvalitu a zároveň rychlost diagnostiky založené na tomografickém zobrazování jsou uvedeny současné možnosti paralelizace algoritmů obrazové analýzy a jejich distribuce do výkonných grafických karet. Následuje experimentální část práce představující přehled výzkumných prací, na kterých se autor podílel. Praktickou část lze rozdělit do dvou oblastí. První oblast se zabývá rozvojem metod zpracování a analýzy obrazů, které zvyšují kvalitu a rychlost lékařské diagnostiky, např. rozlišení nádorového onemocnění mozku v obrazech magnetické rezonanční tomografie, rozlišení radikulárních a folikulárních čelistních cyst v ortopantomogramech a paralelizace algoritmu registrace obrazů oční sítnice pořízených optickou koherentní tomografií. Paralelizace algoritmů je dále využito pro zrychlení výpočtu rekonstrukce T2 vážených obrazů pořízených magneticko-rezonanční tomografií, konkrétně měřicí sekvencí spinového echa. Do druhé oblasti experimentální části práce lze zahrnout rozvoj metod analýzy magneticko-rezonančních obrazů smrkových kultur kontaminovaných těžkými kovy v rámci environmentálního výzkumu.

Český abstrakt

Cílem habilitační práce je představení návrhu nových metod, případně modifikací současných metod, pro zpracování biomedicínských obrazů a jejich analýzy. Teoretická část práce ukazuje možnosti známých metod předzpracování obrazů, jejich segmentace, případně klasifikace. Vzhledem k rostoucím požadavkům na kvalitu a zároveň rychlost diagnostiky založené na tomografickém zobrazování jsou uvedeny současné možnosti paralelizace algoritmů obrazové analýzy a jejich distribuce do výkonných grafických karet. Následuje experimentální část práce představující přehled výzkumných prací, na kterých se autor podílel. Praktickou část lze rozdělit do dvou oblastí. První oblast se zabývá rozvojem metod zpracování a analýzy obrazů, které zvyšují kvalitu a rychlost lékařské diagnostiky, např. rozlišení nádorového onemocnění mozku v obrazech magnetické rezonanční tomografie, rozlišení radikulárních a folikulárních čelistních cyst v ortopantomogramech a paralelizace algoritmu registrace obrazů oční sítnice pořízených optickou koherentní tomografií. Paralelizace algoritmů je dále využito pro zrychlení výpočtu rekonstrukce T2 vážených obrazů pořízených magneticko-rezonanční tomografií, konkrétně měřicí sekvencí spinového echa. Do druhé oblasti experimentální části práce lze zahrnout rozvoj metod analýzy magneticko-rezonančních obrazů smrkových kultur kontaminovaných těžkými kovy v rámci environmentálního výzkumu.

Klíčová slova

Zpracování obrazů, filtrace šumu, segmentace obrazů, obrazová klasifikace, registrace obrazů, víceparametrická analýza, paralelizace, CUDA, magnetická rezonance, optická koherentní tomografie.

Vydáno

26.10.2015

Nakladatel

Vutium

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

40

Strany počet

40

Dokumenty

BibTex


@misc{BUT117807,
 author="Jan {Mikulka}",
 title="Rozvoj metod zpracování biomedicínských obrazů",
 annote="Cílem habilitační práce je představení návrhu nových metod, případně modifikací současných metod, pro zpracování biomedicínských obrazů a jejich analýzy. Teoretická část práce ukazuje možnosti známých metod předzpracování obrazů, jejich segmentace, případně klasifikace. Vzhledem k rostoucím požadavkům na kvalitu a zároveň rychlost diagnostiky založené na tomografickém zobrazování jsou uvedeny současné možnosti paralelizace algoritmů obrazové analýzy a jejich distribuce do výkonných grafických karet. Následuje experimentální část práce představující přehled výzkumných prací, na kterých se autor podílel. Praktickou část lze rozdělit do dvou oblastí. První oblast se zabývá rozvojem metod zpracování a analýzy obrazů, které zvyšují kvalitu a rychlost lékařské diagnostiky, např. rozlišení nádorového onemocnění mozku v obrazech magnetické rezonanční tomografie, rozlišení radikulárních a folikulárních čelistních cyst v ortopantomogramech a paralelizace algoritmu registrace obrazů oční sítnice pořízených optickou koherentní tomografií. Paralelizace algoritmů je dále využito pro zrychlení výpočtu rekonstrukce T2 vážených obrazů pořízených magneticko-rezonanční tomografií, konkrétně měřicí sekvencí spinového echa. Do druhé oblasti experimentální části práce lze zahrnout rozvoj metod analýzy magneticko-rezonančních obrazů smrkových kultur kontaminovaných těžkými kovy v rámci environmentálního výzkumu.",
 address="Vutium",
 chapter="117807",
 howpublished="print",
 institution="Vutium",
 year="2015",
 month="october",
 pages="1--40",
 publisher="Vutium",
 type="habilitation thesis principal points"
}