Detail publikace

Metoda pro měření in vitro aerosolové depozice v modelu lidského tracheobronchiálního stromu pozitronovou emisní tomografií

LÍZAL, F. BĚLKA, M. ADAM, J. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Originální název

A method for in vitro regional aerosol deposition measurement in a model of the human tracheobronchial tree by the positron emission tomography

Český název

Metoda pro měření in vitro aerosolové depozice v modelu lidského tracheobronchiálního stromu pozitronovou emisní tomografií

Anglický název

A method for in vitro regional aerosol deposition measurement in a model of the human tracheobronchial tree by the positron emission tomography

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

This article introduces a method based on positron emission tomography, which allows acquisition of detailed experimental data on local aerosol deposition in a realistic model of human lungs. The method utilizes the Condensation Monodisperse Aerosol Generator modified for a safe production of radioactive aerosol particles and a special measuring rig. The scanning of the model is performed on a positron emission tomography–computed tomography scanner. The evaluation of aerosol deposition is based on a volume radioactivity analysis in a specialized, yet publicly available software. The reliability of the method was tested and its first results are discussed in the article. The measurements performed using the presented method can serve for validation of numerical simulations, since the presented lung model digital geometry is available.

Český abstrakt

Článek uvádí metodu založenou na pozitronové emisní tomografii, která umožňuje pořizovat podrobná experimentální data o lokální depozici aerosolu v realistickém modelu lidských plic. Metoda využívá kondenzační generátor monodisperzního aerosolu modifikovaný pro bezpečnou produkci radioaktivních částic a speciální měřicí trať. Skenování probíhá na PET/CT skeneru. Vyhodnocení depozice probíhá na základě analýzy objemové radioaktivity. ve specializovaném, ale volně dostupném softwaru. Spolehlivost metody byla otestována její první výsledky jsou v článku diskutovány. Měření provedená uvedenou metodou mohou sloužit pro validaci numerických simulací, neboť použitá geometrie je k dispozici i v digitální podobě.

Anglický abstrakt

This article introduces a method based on positron emission tomography, which allows acquisition of detailed experimental data on local aerosol deposition in a realistic model of human lungs. The method utilizes the Condensation Monodisperse Aerosol Generator modified for a safe production of radioactive aerosol particles and a special measuring rig. The scanning of the model is performed on a positron emission tomography–computed tomography scanner. The evaluation of aerosol deposition is based on a volume radioactivity analysis in a specialized, yet publicly available software. The reliability of the method was tested and its first results are discussed in the article. The measurements performed using the presented method can serve for validation of numerical simulations, since the presented lung model digital geometry is available.

Rok RIV

2015

Vydáno

01.10.2015

Nakladatel

SAGE Publications

Místo

London, UK

Strany od

750

Strany do

757

Strany počet

8

BibTex


@article{BUT117312,
 author="František {Lízal} and Miloslav {Bělka} and Jan {Adam} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha}",
 title="A method for in vitro regional aerosol deposition measurement in a model of the human tracheobronchial tree by the positron emission tomography",
 annote="This article introduces a method based on positron emission tomography, which allows acquisition of detailed experimental data on local aerosol deposition in a realistic model of human lungs. The method utilizes the Condensation Monodisperse Aerosol Generator modified for a safe production of radioactive aerosol particles and a special measuring rig. The scanning of the model is performed on a positron emission tomography–computed tomography scanner. The evaluation of aerosol deposition is based on a volume radioactivity
analysis in a specialized, yet publicly available software. The reliability of the method was tested and its first results are discussed in the article. The measurements performed using the presented method can serve for validation of numerical simulations, since the presented lung model digital geometry is available.",
 address="SAGE Publications",
 chapter="117312",
 doi="10.1177/0954411915600005",
 howpublished="print",
 institution="SAGE Publications",
 number="10",
 volume="229",
 year="2015",
 month="october",
 pages="750--757",
 publisher="SAGE Publications",
 type="journal article"
}