Detail publikace

Stanovení součinitele tření hlavic a jamek TEP kyčle

VRBKA, M. NEČAS, D. BARTOŠÍK, J. HARTL, M. KŘUPKA, I. GALANDÁKOVÁ, A. GALLO, J.

Originální název

Stanovení součinitele tření hlavic a jamek TEP kyčle

Český název

Stanovení součinitele tření hlavic a jamek TEP kyčle

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá stanovením základních tribologických charakteristik u klinicky používaných implantátů kyčelního kloubu za pseudoreálných podmínek. V předkládané studii byly testovány umělé kloubní náhrady výrobců Zimmer a B. Braun o nominálních průměrech 28 a 36 mm. Výsledky jednoznačně ukazují na to, že součinitel tření a třecí moment jsou mnohem více ovlivněny zvoleným biomateriálem nežli velikostí kloubního páru. Variabilita ve všech sledovaných veličinách byla relativně nízká. Testované páry v tomto ohledu vyhovovaly nárokům kladeným na TEP kyčle.

Český abstrakt

Článek se zabývá stanovením základních tribologických charakteristik u klinicky používaných implantátů kyčelního kloubu za pseudoreálných podmínek. V předkládané studii byly testovány umělé kloubní náhrady výrobců Zimmer a B. Braun o nominálních průměrech 28 a 36 mm. Výsledky jednoznačně ukazují na to, že součinitel tření a třecí moment jsou mnohem více ovlivněny zvoleným biomateriálem nežli velikostí kloubního páru. Variabilita ve všech sledovaných veličinách byla relativně nízká. Testované páry v tomto ohledu vyhovovaly nárokům kladeným na TEP kyčle.

Klíčová slova

totální endoprotéza kyčelního kloubu, třecí povrchy, opotřebení, součinitel tření, třecí moment, vůle

Rok RIV

2015

Vydáno

16.10.2015

Nakladatel

Česká společnost pro ortopedii a traumatologii, Galén, spol. s r.o.

Místo

Praha, Česká republika

Strany od

341

Strany do

347

Strany počet

7

URL

BibTex


@article{BUT117176,
 author="Martin {Vrbka} and David {Nečas} and Jan {Bartošík} and Martin {Hartl} and Ivan {Křupka} and Jiří {Gallo}",
 title="Stanovení součinitele tření hlavic a jamek TEP kyčle",
 annote="Článek se zabývá stanovením základních tribologických charakteristik u klinicky používaných implantátů kyčelního kloubu za pseudoreálných podmínek. V předkládané studii byly testovány umělé kloubní
náhrady výrobců Zimmer a B. Braun o nominálních průměrech 28 a 36 mm. Výsledky jednoznačně ukazují na to,
že součinitel tření a třecí moment jsou mnohem více ovlivněny zvoleným biomateriálem nežli velikostí kloubního páru. Variabilita ve všech sledovaných veličinách byla relativně nízká. Testované páry v tomto ohledu vyhovovaly nárokům kladeným na TEP kyčle.",
 address="Česká společnost pro ortopedii a traumatologii, Galén, spol. s r.o.",
 chapter="117176",
 howpublished="print",
 institution="Česká společnost pro ortopedii a traumatologii, Galén, spol. s r.o.",
 number="5",
 volume="82",
 year="2015",
 month="october",
 pages="341--347",
 publisher="Česká společnost pro ortopedii a traumatologii, Galén, spol. s r.o.",
 type="journal article - other"
}