Detail publikace

Dynamika kapek ve sprejích generovaných čtyřmi různými dvoumédiovými tryskami

ZAREMBA, M. MALÝ, M. MLKVIK, M. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Originální název

Droplet dynamics in sprays generated by four different twin-fluid atomizers

Český název

Dynamika kapek ve sprejích generovaných čtyřmi různými dvoumédiovými tryskami

Anglický název

Droplet dynamics in sprays generated by four different twin-fluid atomizers

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The aim of this paper is to examine droplet motion with respect to the mechanism of the liquid breakup for four twin-fluid atomizers. A high-speed camera was used to evaluate the primary breakup. Time-dependent data of droplets in the spray were acquired by means of a phase-Doppler analyser (PDA). It is shown that there are demonstrable differences in droplet dynamics amongst all the atomizers. Moreover, the influence of the primary breakup on the dynamics of the spray is discussed in terms of the velocity fluctuations and the turbulence intensity. A correlation of the axial and radial velocity shows unexpected behaviour that was attributed to the mechanism of liquid breakup. Presented results also point to the interaction of the large droplets with the air.

Český abstrakt

Cílem této práce je zkoumat pohyb kapek ve vztahu k mechanismu rozpadu kapaliny u čtyř dvoumédiových trysek. Vysokorychlostní kamera byla použita k zhodnocení primárního rozpadu kapaliny. Časově závislá data o kapkách ve sprejích byla získána pomocí fázového Dopplerovského analyzátoru (PDA). Bylo poukázáno na prokazatelné rozdíly mezi dynamikou kapek ve sprejích pro všechny trysky. Navíc vliv primárního rozpadu kapaliny na dynamiku spreje je diskutována ve vztahu k rychlostním fluktuacím a intenzity turbulence. Korelace axiaální a radiální složky rychlosti poukazuje na nečekané chování, které bylo přisouzeno právě specifickému mechanismu rozpadu kapaliny. Výsledky dále poukazují na interakci velkých kapek se vzduchem.

Anglický abstrakt

The aim of this paper is to examine droplet motion with respect to the mechanism of the liquid breakup for four twin-fluid atomizers. A high-speed camera was used to evaluate the primary breakup. Time-dependent data of droplets in the spray were acquired by means of a phase-Doppler analyser (PDA). It is shown that there are demonstrable differences in droplet dynamics amongst all the atomizers. Moreover, the influence of the primary breakup on the dynamics of the spray is discussed in terms of the velocity fluctuations and the turbulence intensity. A correlation of the axial and radial velocity shows unexpected behaviour that was attributed to the mechanism of liquid breakup. Presented results also point to the interaction of the large droplets with the air.

Klíčová slova

Dynamika kapek; primární rozpad; fázový Dopplerovský analyzátor

Rok RIV

2015

Vydáno

15.09.2015

Nakladatel

Begel House Inc.

Místo

Sarajevo, Bosna and Herzegovina

ISBN

978-1-56700-427-4

Kniha

Turbulence, Heat and Mass Transfer 8

Strany od

649

Strany do

652

Strany počet

942

BibTex


@inproceedings{BUT116808,
 author="Matouš {Zaremba} and Milan {Malý} and Marek {Mlkvik} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha}",
 title="Droplet dynamics in sprays generated by four different twin-fluid atomizers",
 annote="The aim of this paper is to examine droplet motion with respect to the mechanism of the liquid breakup for four twin-fluid atomizers. A high-speed camera was used to evaluate the primary breakup. Time-dependent data of droplets in the spray were acquired by means of a phase-Doppler analyser (PDA). It is shown that there are demonstrable differences in droplet dynamics amongst all the atomizers. Moreover, the influence of the primary breakup on the dynamics of the spray is discussed in terms of the velocity fluctuations and the turbulence intensity. A correlation of the axial and radial velocity shows unexpected behaviour that was attributed to the mechanism of liquid breakup. Presented results also point to the interaction of the large droplets with the air.",
 address="Begel House Inc.",
 booktitle="Turbulence, Heat and Mass Transfer 8",
 chapter="116808",
 howpublished="print",
 institution="Begel House Inc.",
 number="1",
 year="2015",
 month="september",
 pages="649--652",
 publisher="Begel House Inc.",
 type="conference paper"
}